از هر ۱۲ کودک بازمانده از تحصیل در ایران تنها یک تن شناسایی می‌شود

29
از هر ۱۲ کودک بازمانده از تحصیل در ایران تنها یک تن شناسایی می‌شود
از هر ۱۲ کودک بازمانده از تحصیل در ایران تنها یک تن شناسایی می‌شود

از هر ۱۲ کودک بازمانده از تحصیل در ایران تنها یک تن شناسایی می‌شود. وزارت آموزش و پرورش سالانه در آغاز سال تحصیلی آمار کودکان بازمانده از تحصیل شناسایی شده را اعلام می‌کند اما تا به حال شمار کودکان بازمانده از تحصیل در تمامی مقاطع تحصیلی را اعلام نکرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل را به دلیل آنچه که «تشتت آماری» خوانده، بیش از ۱۲ برابر رقم اعلام شده از سوی آموزش و پرورش اعلام کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل در ایران را یک میلیون و ۷۳۸ هزار تن اعلام کرده است. این آمار بر اساس نتایج سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۵ به دست آمده است.

مرکز آمار ایران جمعیت ۶ تا ۱۹ ساله خارج از مدرسه در سال ۱۳۹۵ را دو میلیون و ۳۸۶ هزار و ۱۲۰ تن اعلام کرده بود. حال کارشناسان مرکز پژوهش‌ها با کسر جمعیت بالای ۱۸ سال، شمار کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی گذشته را یک میلیون و ۷۳۸ هزار تن برآورد کردند.

این گزارش که تنها خلاصه آن در سایت مرکز پژوهش‌ها منتشر شده، شمار بازماندگان از تحصیل برای سال ۱۳۹۶-۱۳۹۵ را برپایه گزارش وزارت آموزش و پرورش ۷۴۷ هزار و ۹۱۱ تن اعلام کرده اما این آمار را به دلیل «تعاریف مختلفی که از بی‌سوادی و بازماندگی از تحصیل وجود دارد»، دقیق نداسته است.

رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ایران اردیبهشت ۱۳۹۷ شمار کودکان بازمانده از تحصیل شناسایی و جذب شده را ۱۴۲ هزار تن اعلام کرده و گفته بود که وزارت آموزش و پرورش سیاست‌های ویژه‌ای برای شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل تصویب و ابلاغ کرده است.

به گفته او اجرای این سیاست‌ها موجب جذب حداقل ۱۴۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل طی چهار سال شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس اما سیاست‌های آموزش و پرورش را ناکارآمد در جلوگیری از بازماندگی از تحصیل دانسته است.

علت ترک‌تحصیل دختران، افزودن بر بودجه سرکوب و کسر شدن بودجه از آموزش و پرورش است

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy