جهش نرخ تورم فروردین‌ماه به ۳۰.۶ درصد

13
جهش نرخ تورم فروردین‌ماه به ۳۰.۶ درصد
جهش نرخ تورم فروردین‌ماه به ۳۰.۶ درصد

برپایه خبر مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۱۲ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ ، ٣٠,۶ درصد اعلام شد که نسبت به ماه قبل آن (٢۶.٩ درصد) ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. به گزارش رسانه‌ها مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده فروردین ماه امسال را منتشرکرد. بر اساس این گزارش در فروردین ١٣٩٨، عدد شاخص کل نسبت به ماه قبل ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی نقطه به نقطه یعنی مقایسه نرخ تورم فروردین سال ۹۸ با نرخ تورم فروردین سال ۹۷، حاکی از از افزایش ۳۰.۶ درصدی تورم است؛ به این مفهوم که شهروندان برای گروهی از کالاهای مشابه در این دو مقطع زمانی، می‌بایست ۳۰.۶ درصد بیشتر بپردازند؛ امری که به روشنی بیانگر میزان سقوط پول ملی در یک سال گذشته است.

این بررسی همچنین نشان می‌دهد که در دوازده‌ماهه منتهی به فروردین۹۸ به نسبت مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش تورم به میزان ۳۰.۶ درصد بوده‌ایم.

نکته‌ای که در تورم نقطه به نقطه بیشتر جلب توجه می‌کند، افزایش قیمت در گروه خوراکی‌هاست؛ امری که بیشتر، اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه، شامل حقوق‌بگیران، بی‌کاران و کسبه جزء را هدف گرفته است. به بیانی روشن‌تر حکایت از آن دارد که انواع گوشت و میوه‌جات از سفره بسیاری از ایرانیان حذف یا در حال حذف شدن است.

همچنین در این ماه، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵١,۴ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۵١,۴ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۴٧,۵ درصد) ٣.٩ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز نسبت به ماه قبل ٨,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ١.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به فروردین ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨۵.٣ و ٣٧.٨ درصد اعلام شده است.

افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری و روستایی

این در حالی است که شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١۶٩,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰ درصد است که این شاخص هم نسبت به ماه قبل (۴۶,۶ درصد) ٣.۴ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨٠,١ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵٩,۴ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵٢,٧ درصد) ۶.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش ۱۵٫۹درصدی نرخ تورم توسط بانک مرکزی ایران افشای فروپاشی اقتصادی

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy