واردا ت اتحادیه اروپا از ایران به یک شانزدهم رسید

15
واردا ت اتحادیه اروپا از ایران به یک شانزدهم رسید
واردا ت اتحادیه اروپا از ایران به یک شانزدهم رسید

واردا ت اتحادیه اروپا از ایران به یک شانزدهم رسید.بنا‌ به گزارش تازه مرکز اطلاعات اقتصادی اروپا موسوم به “یورو استات”، به‌دنبال بازگشت تحریم‌های هسته‌یی آمریکا علیه رژیم ایران طبق آمار منتشر شده از سوی اتحادیه اروپا مبادلات تجاری کشورهای عضو با ایران در دو ماه نخست سال ۲۰۱۹به یک پنجم در قیاس با همین زمان در سال ۲۰۱۸سقوط کرده است.

مبادلات دو طرف در دوماهه نخست سال ۲۰۱۸بالغ بر ۳.۷۲میلیارد یورو بوده که این رقم در دوماهه نخست امسال یک‌پنجم شده و به ۷۵۶میلیون یورو رسیده است.

صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا فوریه ۲۰۱۹به کمتر از نصف صادرات این اتحادیه در مدت مشابه سال قبل رسیده است. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در دوماهه نخست سال ۲۰۱۸بالغ بر یک میلیارد و ۵۶۳میلیون یورو اعلام شده بود اما این رقم در مدت مشابه امسال به ۶۲۰میلیون یورو کاهش یافته است.

واردات اتحادیه اروپا از ایران در دوماهه نخست ۲۰۱۹نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌شانزدهم شده و به ۱۳۶میلیون یورو رسیده است. در این مدت، اتحادیه اروپا خرید نفت از رژیم ایران را به طول کامل قطع کرده است.

آمارهای رسمی چین، بزرگترین شریک تجاری ایران نیز نشان می‌دهد که تجارت این کشور با جمهوری اسلامی با آغاز تحریم‌های آمریکا آسیب دیده است. چین سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار صادرات و ۲۱ میلیارد دلار واردات از ایران داشته است. بخش عمده‌ای از صادرات ایران به چین شامل نفت خام است.

تجارت دوجانبه اتحادیه اروپا با ایران به شدت آسیب دیده است

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy