تجمع اعتراضی در تهران، مشهد، گچساران و آبادان

43

تجمع اعتراضی در تهران، مشهد، گچساران و آبادان

تجمع اعتراضی معلمان از سراسر کشور در تهران

امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت جمعی از معلمان از سراسر کشور روبه‌روی ساختمان وزارت آموزش و پرورش تهران در به عدم دریافت حق مأموریت خود تجمع کردند. فرهنگیان شعار می‌دادند:

وزیر ناکارآمد استعفا استعفا

مسئول بی‌لیاقت استعفا استعفا

تجمع صاحبان مرغداریهای تخمگذار مقابل وزارت صنایع رژیم در تهران

صبح روز دوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸ حدود ۱۰۰نفر از صاحبان مرغداریهای تخمگذار در اعتراض به سیاستهای غلط و بنیان‌کن صنعت مرغداری توسط رژیم از جمله واردات تخم‌مرغ از خارج کشور، در مقابل وزارت صنایع و معادن رژیم تجمع کردند.

تجمع مستأجرین مغازه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز در گچساران

روز دوشنبه جمعی از مستأجرین مغازه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، در اعتراض به حکم تخلیه مغازه‌هایشان، مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند.

جمعی از مستأجرین مغازه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

تجمع اعتراضی غارت‌شدگان کاسپین و بدرتوس در مشهد

غارت‌شدگان مؤسسه کاسپین و بدر توس در مقابل استانداری رژیم در مشهد تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند:

تا پول ما به باده هر روز همین بساطه

مرگ بر خامنه ای و مرگ بر روحانی در صف گوشت خاک تو سرتون با این مملکتتون

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy