چرا خامنه ای پاسدار جعفری را برکنار کرد؟

403
چرا خامنه ای پاسدار جعفری را برکنار کرد؟
چرا خامنه ای پاسدار جعفری را برکنار کرد؟

خامنه‌ای در نخستین اقدام پس از لیست‌گذاری سپاه پاسداران، پاسدار جعفری سرکرده سپاه را برکنار و پاسدار سلامی را با ارتقاء به درجه سرلشگری به فرماندهی سپاه پاسداران گماشت.

خامنه‌ای در حکم دیگری پاسدار جعفری را به‌طرز مسخره‌یی به‌مسئولیت «قرارگاه فرهنگی اجتماعی» سپاه پاسداران گماشت.

خامنه‌ای به این وسیله نخستین رسید دریافت کلان‌ضربه پس از لیست‌گذاری سپاه را علنی کرد.

خامنه‌ای در حکم صادره برای پاسدار جعفری صراحتاً بریدگی او را برملا کرده و تصریح می‌کند که پس از ابراز تمایل وی به کارهای فرهنگی این حکم را صادر کرده است.

از این پیش‌تر، سرکرده سابق سپاه پاسداران در زمان جنگ ضدمیهنی پاسدار محسن رضایی نیز پس از بریدگی در اثر زهر آتش‌بس به‌گفته خودش به کارهای فرهنگی روی آورده و با گرفتن یک دکترای قلابی به‌عنوان دکتر محسن رضایی به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گماشته شد.

بیشتربخوانید

فرق جعفری با سلامی چیست؟

در کل فرماندهان سپاه افرادی کم سواد تا بیسواد، پخمه و مطیع هستند. جعفری بدین دلیل کمی باهوشتر از سلامی بود که او کمتر مصاحبه می کرد و کمتر حرف میزد تا کسی به بیسوادی وی پی نبرد ولی سلامی در مصاحبه های زیادی شرکت داشته و همه او را بعنوان یک آدم پخمه و نادان می شناسند که در هر مصاحبه حرف از نابودی اسراییل میزند. همین پخمگی سلامی او را مطیع تر می کند و خامنه ای با اطرافیانش می توانند از او بهتر از جعفری بهره برداری کنند. با این وجود سخنرانی های سلامی در گذشته از او دلقکی ساخته که نشان میدهد احمق ترین ها در سپاه امکان رشد بیشتری در پست های مدیریتی دارند.

بازوهای رژیم ایران در منطقه، یک به یک در حال قطع شدن است

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy