اسنادی در مورد اعترافات سعید قاسمی در مورد پوشش نظامی هلال احمر

105
اسنادی در مورد اعترافات سعید قاسمی در مورد پوشش نظامی هلال احمر
اسنادی در مورد اعترافات سعید قاسمی در مورد پوشش نظامی هلال احمر

در پی اعتراف سردار سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه، در استفاده سپاه از پوشش سازمانهای امداد رسان، در ماموریتهای برون مرزی، سند جدیدی که نشان دهنده گستردگی استفاده از پوشش مذکور توسط سپاه در دخالتهای منطقه ای است، منتشر می شود که در آن، تعدادی از سرداران فعلی سپاه در لباس وقت امدادگران هلال احمر در زمان جنگ قره باغ، به مناطقی خارج از محدوده درگیری و یا خدماتی رهسپار شده و ماموریتهای سری را در پوشش هلال احمر در مراکز اسلامی انجام داده اند.

این عکس که در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۷۲ در مقابل مسجدی در اطراف شهر آستارای جمهوری آذربایجان گرفته شده است، چند تن از سرداران فعلی سپاه را نشان می دهد.

در عکس از راست به چپ سردار مصطفی اکبری از فرماندهان سپاه قدس ، سردار هوشنگ عبدی از نیروهای ایرانی مستقر در سوریه، سردار غلامعسگر کریمیان از فرماندهان نیروی زمینی سپاه و فرمانده سابق سپاه عاشورا و سردار فرهنگ مستعد حصاری جانشین سپاه استان اردبیل در عکس مشاهده می شوند.

جمهوری اسلامی همواره به داشتن نقش مرموز در بحران قره باغ متهم بوده و حضور پرسنل سپاه در قالب و لباس وقت نیروهای هلال احمر ابهامات زیادی را ایجاد می کند که امید است بزودی رمزگشایی شود.

سوالاتی که مطرح می شود:

۱_ آیا این افراد نظامی بصورت رسمی و قانونی به جمهوری تازه تاسیس و درگیر در جنگ سفر کرده اند؟ مقامات آذربایجانی تایید کنند.

۲_ چرا این افراد لباس وقت امدادگران هلال احمر را بر تن دارند؟ اگر قصد امداد رسانی برای آوارگان قره باغ را داشته اند در دیگر شهرها و مراکز مذهبی دنبال چه بوده اند؟

۳_ آیا سازمان هلال احمر این اشخاص را بعنوان نیروی امداد گر خود تایید می کند؟ اگر تایید می کند مدرک ارائه دهد و اگر رد می کند بعنوان سوء استفاده از هویت آن سازمان شکایت کند.

۴_ سپاه در خصوص حضور سرداران خود در کشور تازه تاسیس و درگیر در جنگ آذربایجان چه توضیحی دارد؟ اگر انها برای ماموریت مستشاری رفته اند، چرا از لباس هلال احمر استفاده کرده اند؟

۵_ سپاه مدرک ارائه دهد که حضور این افراد با هماهنگی مقامات جمهوری آذربایجان بوده است و جمهوری آذربایجان نیز تایید نماید.

۶_ با توجه به سوء استفاده سپاه از هویت جمعیت هلال احمر، بر اساس معاهدات چهارگانه ژنو که ایران نیز آن را امضا نموده است، سازمان جهانی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر اقدام به پیگیری و شفاف سازی موضوع نماید.

سعید قاسمی می گوید جمهوری اسلامی در بوسنی با لباس هلال احمر فعالیت می کرد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy