نگرانی از همکاری رژیم ایران و چین در زمینه موشکی

44
گزارش وزارت‌خارجه آمریکا: نگرانی از همکاری رژیم ایران و چین در زمینه موشکی
گزارش وزارت‌خارجه آمریکا: نگرانی از همکاری رژیم ایران و چین در زمینه موشکی

وزارت‌خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲۹فروردین در گزارشی از برنامه موشکی رژیم ایران ابراز نگرانی کرد و گفت:‌ ما هم‌چنان نسبت به روابط ادامه‌دار بین تأمین کنندگان چینی و تلاشهای ساخت موشک در مکانهایی مانند ایران نگران هستیم – به‌خصوص فعالیت‌های دلال چینی لی فانگوی (با نام مستعار کارل لی). لی در چین مستقر است در حالی‌که به‌عنوان مهمترین تأمین کننده اقلام و تجهیزات خارجی برای برنامه موشکی رژیم ایران خدمت می‌کند. لی دلال کلیدی برنامه موشک بالستیک رژیم ایران است و کمک قابل‌ملاحظه‌ای در حمایت از تلاشهای جاری رژیم ایران برای ساختن موشکهای پیچیده‌تر ارائه می‌دهد.

در گزارش وزارت‌خارجه آمریکا در مورد تبعیت و پایبندی به توافقنامه‌ها و تعهدات کنترل تسلیحاتی، منع تکثیر تسلیحاتی و خلع‌سلاح آمده است: نگهداری آرشیوهای مربوط به برنامه تسلیحات هسته‌یی مخفی گذشته توسط ایران (طرح اماد) و همچنین تلاشهای این کشور برای حفظ بسیاری دانشمندان و تکنیسینها از همان برنامه تسلیحاتی قبلی که با هم کماکان تحت رهبری رئیس سابق این برنامه کار کنند، سؤالات جدی در رابطه با این‌که آیا ایران قصد داشت این گزینه را حفظ کند که عناصری از یک برنامه تسلیحات هسته‌یی را در شرایطی که تصمیم بگیرد این کار را بکند، در آینده از سر بگیرد. گزینه‌یی که ساده‌تر خواهد بود برای ایران در صورتی که اجازه داده شود که از شروط در برجام بهره ببرد که به آن اجازه می‌دهد که قابلیت تولید مواد قابل انشقاق و ذخائر اورانیوم غنی شده را زمانی که محدودیتهای کلیدی در این توافقنامه در سال ۲۰۲۵ منقضی شود، گسترش دهد.

تلاشهای جدید توسط ایران برای درگیر شدن در عناصری از یک برنامه نگرانی‌های جدی در خصوص پایبندی این کشور به بند دو بر خواهد انگیخت و ممکن است بالقوه مصداق نقض این بند باشد. علاوه بر این اگر قرار باشد هر گونه مواد هسته‌یی در ایران وجود داشته باشد که طبق موافقتنامه‌های پادمانی جامع به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام نشده باشد و ایران نتواند بابت آن توضیح رضایت بخشی بدهد، این می‌تواند نقض بند۳ باشد….

در هیچ جا چالش کنونی ایجاد شده بواسطه تکثیر موشکی و گسترش قابلیتهای موشکی روشن‌تر از مورد ایران نیست. ایران دارای بزرگترین برنامه موشکی در خاورمیانه می‌باشد و به تلاش برای افزایش کمیت، پیچیدگی، برد، دقت و قدرت کشندگی زرادخانه موشکی خود ادامه می‌دهد. این کشور در حال ساخت طیفی از سامانه‌های موشک بالستیک کوتاه برد و میان‌برد با سوخت جامد و مایع است و به پیشبرد گسترش قابلیتهایش ادامه می‌دهد.

ما هم‌چنان نسبت به روابط ادامه‌دار بین تأمین کنندگان چینی و تلاشهای ساخت موشک در مکانهایی مانند ایران نگران هستیم – به‌خصوص فعالیت‌های دلال چینی بدنام فنآوری موشکی و فراری از عدالت لی فانگوی (با نام مستعار کارل لی). لی هم‌چنان در چین مستقر است در حالی‌که به‌عنوان مهمترین تأمین کننده اقلام و تجهیزات خارجی برای برنامه موشکی ایران خدمت می‌کند. لی دلال کلیدی برنامه موشک بالستیک ایران است و کمک قابل‌ملاحظه‌ای در حمایت از تلاشهای جاری ایران برای ساختن موشکهای پیچیده‌تر ارائه می‌دهد. تجهیزات و قطعاتی که لی برای ایران فراهم کرده است به تداوم توسعه موشکهای پیچیده‌تر ایران با دقت، برد و قدرت کشندگی بیشتر کمک کرده است.

همکاری چین با کره شمالی دستیابی به راه حل دوستانه را متوقف می کند

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy