اعتراضات مردم پلدختر و اعزام نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران برای سرکوب آنها

59
اعتراضات مردم پلدختر و اعزام نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران برای سرکوب آنها
اعتراضات مردم پلدختر و اعزام نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران برای سرکوب آنها

اعتراضات مردم پلدختر و اعزام نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران برای سرکوب آنها.پس از وقوع سیل ویرانگر در لرستان بویژه پلدختر مردم به جان آمده دست به تجمعات اعتراضی مختلفی زدند. روز دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ۹۸ یکی از شهروندان سیل زده پلدختر در این باره می‌گوید:

پس از سیل ویرانگری که پلدختر و مناطق آنجا را در برگرفت بدلیل عدم رسیدگی از طرف نهادهای دولتی مردم سیل زده و بی خانمان در دفعات مختلف اعتراض و تجمع کردند. در این رابطه عوامل حکومتی در هفته گذشته بیش از هزار نیروی ضد شورش به قصد مقابله با مردم پلدختر به آنجا فرستاد که درگیری هایی در مناطق جنوبی پلدختر بین مردم و این نیروی سرکوبگر شد. مسئولان حکومتی در هراس و وحشت از گسترش اعتراضات مردم سیل‌زده

شمار زیادی از نیروهای برون مرزی سپاه پاسداران از جمله نیروهای حشدالعشبی عراق و نیروهای افعانی وابسته به خود به نام فاطمیون را در پلدختر مستقر کرده است.

بیش از ۶۰۰ کارگر کارخانه نکاچوب، واقع در شهرستان میاندورود استان مازندران، بیکار می‌شوند

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy