گوشمالی کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس، توسط مردم روستای تنیان

244

روز پنجشنبه ۲۲فروردین ۹۸ کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس، در یکی از بزرگ‌ترین روستاهای این شهرستان تنیان بزرگ توسط مردم آن روستا گوشمالی داده شد.

ظاهراً چند ماه قبل دلخوش این مردم شریف منطقه را که جملگی تالش زبان و کشاورز و دامدار هستند نفهم خطاب کرده بود و در این مدت چند سال نمایندگی‌اش، به این روستا سرکشی نکرده بود. وی برای فینال مسابقات فوتبال محلی به منظور یکی از همین شوهای تبلیغاتی بهمراه امام جمعه و فرماندار به آنجا رفته بود که مردم وی را گو شمالی داده و وادار به فرار کردند.

به گفته شاهدین، اگر یگان ویژه نیروی انتظامی به موقع وارد عمل نمی‌شد، جنازه این نماینده فاسد و بی کفایت مجلس را باید از تنیان بزرگ خارج می‌کردند.

لازم به ذکر است که مردم از مسئولان بی کفایت و فاسد نظام بسیار خشمگین و عصبانی هستند و کاسه صبرشان نیز لبریز شده است!

تجمع غارت ‌شدگان موسسه مالی بدر توس مشهد مقابل استانداری

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy