جمع آوری امضاء در وبسایت کاخ سفید واشنگتن: تحریم صداوسیما

82
جمع آوری امضاء در وبسایت کاخ سفید واشنگتن: تحریم صداوسیما
جمع آوری امضاء در وبسایت کاخ سفید واشنگتن: تحریم صداوسیما

جمع آوری امضاء در وبسایت کاخ سفید واشنگتن: تحریم صداوسیما

رادیو و تلویزیون دولتی ایران با سانسور خبرهای واقعی و پخش اخبار نادرست به‌ عاملی برای افزایش خفقان در جامعه‌ ایران و توجیه‌ سیاستهای سركوبگرانه‌ جمهوری اسلامی تبدیل شده‌ است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی كه‌ تحت مدیریت و نظارت علی خامنه‌ای قرار دارد، با تولید برنامه‌های ضد آمریكایی، ضد اسراییلی و ترویج خشونت و اعمال تروریستی در منطقه‌ و جهان، عملا قوانین بین المللی رسانه‌ای را زیر پا میگذارد.تولید گزارشهای كاملا ساختگی و نادرست از اعترافات زندانیان تحت شكنجه‌، تولید و پخش برنامه‌های توهین آمیز به‌ باورهای غیرمسلمانان و حتی مسلمانان اهل سنت، سانسور اخبار اعتراضات مردم ایران به‌ سیاستهای حكومت و پخش برنامه‌های سیتماتیك علیه‌ دمكراسی و ارزشهای مدرن جهان غرب، جزو وظایف اصلی رادیو و تلویزیون دولتی ایران است. ما امضا كنندگان این نامه‌ خواهان تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط آمریكا هستیم.

لینک را برای همە دوستانتان بفرستید تا امضاء کنند.

https://petitions.whitehouse.gov/petition/petition-sanction-islamic-republic-iran-broadcasting-media-group-irib

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy