تجمع رانندگان تاکسی فرودگاه خمینی و پیمانکاران شهرداری، در مقابل شورای شهر

24

۲۵ فروردین – تجمع رانندگان تاکسی فرودگاه خمینی و پیمانکاران شهرداری، در مقابل شورای شهر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان!

رانندگان کارد به استخوان رسیده تاکسی این فرودگاه، دلیل تجمع خود را اعتراض به اخذ عوارض طرح ترافیک از تاکسی ها، عنوان کردند. آنها می گویند تاکسی ها برای حمل ونقل عمومی هستند و نباید عوارض طرح ترافیک پرداخت کنند.

بیشتربخوانید

حمله نیروی انتظامی به غارت شدگان موسسه ثامن

حمله نیروی انتظامی به غارت شدگان موسسه ثامن و ضرب و شتم آنها مقابل دادستانی. روز یکشنبه ۲۵فروردین ماه ۹۸ غارت شدگان سایت طلای ثامن در اعتراض به غارت دارایی و برآورده نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان دادستانی در تهران تجمع کردند.

غارت شدگان شعار میدادند:

وعده هاتون دروغه، همش شیپور و بوقه

نیروی سرکوبگر انتظامی به تجمع غارت شدگان موسسه سکه ثامن در مقابل ساختمان دادستان در تهران حمله کرده و با ضرب و شتم غارت شدگان، آنها را وادار به متفرق شدن کردند.

تجمع کنندگان در حالیکه زیر مشت و لگد مأموران نیروی انتظامی ازجمله یک سرهنگ نیروی انتظامی بودند شعار هیهات مناالذله سر ‌دادند.

نیروهای امنیتی، زنان را نیز مورد ضرب و شتم قرار داده و تعدادی از تجمع کنندگان را دستگیر کردند.

تجمع اعتراضی کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy