آیا می دانید زمانی که جولیان آسانژ دستگیر شد در حال خواندن چه کتابی بود؟

200
آیا می دانید زمانی که جولیان آسانژ دستگیر شد در حال خواندن چه کتابی بود؟
آیا می دانید زمانی که جولیان آسانژ دستگیر شد در حال خواندن چه کتابی بود؟

زمانی که تصاویر کشاندن جولیان آسانژ از داخل سفارت اکواردور در لندن به خودروی پلیس منتشر شد، کتابی که در دست او بود توجه برخی را در شبکه‌های مجازی جلب کرد.خیلی سریع مشخص شد جولیان آسانژ پیش از دستگیری در داخل سفارت چه کتابی می خوانده، تاریخچه کشور امنیت ملی گور ویدال.

وقتی روزنامه‌نگار استرالیایی را به دادگاه بردند، پیش از شروع جلسه او مشغول خواندن همین کتاب بود.

این کتاب را خود گور ویدال ننوشته و در واقع متن مجموعه مصاحبه‌های اوست با پل جی سردبیر شبکه ریِل نیوز که در سال ٢٠٠٧ انجام شده است.

عنوان کتاب به همراه اصطلاح “امپراتوری آمریکا” یکی از مفاهیمی است که این چهره جنجالی سال‌های سال آن را ارائه و مطرح می‌کرد.

او یکی از سرسخت‌ترین منتقدان آمریکا بود و بسیاری او را اسکار وایلد مدرن می‌دانستند.

گور ویدال یکی از بهترین نویسندگان آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم بود. در کنار نوشتن رمان‌های رنگارنگ، مقاله‌های دقیق و نمایشنامه‌های پرفروش و بازی در فیلم و شرکت در بحث‌های تلویزیونی، او منتقد خستگی ناپذیر سیستم آمریکا باقی ماند.

او استعداد غریبی داشت برای اینکه هم سرگرم کند هم حیرت‌زده و هر دو را با مهارت و زمان‌سنجی به کار می‌گرفت. او آمریکا را “ایالات متحده فراموشی” می‌خواند. در همین مصاحبه‌ها به پل جی گفت “من وقتی می‌گویم ایالات متحده فراموشی شوخی نمی‌کنم” هر چند اکنون آن را به “ایالات متحده آلزایمر” “تصحیح” کرده‌ام.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy