مجازات معامله با سپاه پاسداران می‌تواند تا ۲۰سال زندان باشد

31
مجازات معامله با سپاه پاسداران می‌تواند تا ۲۰سال زندان باشد
مجازات معامله با سپاه پاسداران می‌تواند تا ۲۰سال زندان باشد

جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در مصاحبه با برنامه رادیویی هیو هویت آمریکا گفت: لیست‌گذاریسپاه پاسداران هر گونه معامله با آن یا نهاد وابسته به آن را تبدیل به یک جرم جنایی می‌کند که مجازات آن می‌تواند تا ۲۰سال زندان باشد…

لیست‌گذاری سپاه پاسداران از نظر من بسیار مهم است، نشانه و علامت واقعی در خاورمیانه است. نشانه و علامتی به متحدان ما در اروپا است.

گستره لیست‌گذاری سپاه پاسداران به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی بسیار محسوس و عمیق خواهد بود. این امر باعث وارد آوردن فشار ماکزیمم بیشتری خواهد بود که ما تلاش می‌کنیم علیه رژیم تهران وارد کنیم.

سپاه پاسداران بخش بزرگی از ثروت ایران را از طریق مؤسسات دولتی یا شرکتهای مخفی و پنهانی که ژنرالهای سپاه و وابستگانش ریاست آنرا دارند در کنترل دارد.

جان بولتون افزود: به رژیم ایران توسط کسانی مانند وزیر خارجه سابق جان کری و دیگرانی گفته می‌شود کاری که آنها باید بکنند این است که تا سال ۲۰۲۰ صبر کنند و دونالد ترامپ شکست خواهد خورد.

من فکر می‌کنم این شرط بندی بدی توسط آیت‌الله‌ها در تهران می‌باشد…

رژیم ایران هم‌چنان حکومت اصلی حامی تروریسم دولتی در جهان است و هر سال نزدیک به یک میلیارد دلار برای حمایت از تروریسم هزینه می‌کند.

ـ دولت آمریکا اقداماتش را علیه رژیم ایران سمت داده، نه مردم ایران که نخستین قربانیان رژیم حاکم هستند و در حاکمیت این رژیم درد و رنج می‌کشند.

با نزدیکتر شدن تحریمها بانک کونلون چین هم معامله با ایران را متوقف کرد

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy