کارگران کشتارگاه صنعتی دام ایلام قربانی سیاست های خصوصی سازی هستند

19
کارگران کشتارگاه صنعتی دام ایلام قربانی سیاست های خصوصی سازی هستند
کارگران کشتارگاه صنعتی دام ایلام قربانی سیاست های خصوصی سازی هستند

کارگران شاغل در کشتارگاه صنعتی دام ایلام از جمله کارگرانی هستند که قربانی اجرای سیاست های خصوصی سازی شده اند. این واحد صنعتی در سال ۱۳۹۶ به بخش خصوصی واگذار شده است. بعد از واگذاری به بخش خصوصی، مالک جدید نزدیک به دو میلیارد تومان(!!!!!) وام جهت اداره این واحد صنعتی دریافت کرده بود.

با این وجود نه تنها اوضاع این واحد صنعتی بهبود پیدا نکرد بلکه مشکلات فراوانی برای کارگران آن ایجاد شد. در نتیجه مدیریت جدید، از ۵۵ کارگر شاغل در این واحد صنعتی ۳۰ نفر بیکار شدند.

بقیه کارگران شاغل هم در حال حاضر نزدیک به ۱۳ ماه دستمزد و مزایای معوقه دارند. کارگران این واحد، علاوه بر اینکه خواهان دریافت دستمزدهای معوقه هستند، همچنین خواهان بازگرداندن کشتارگاه به بخش دولتی هستند.

البته ما کارگران می دانیم که با بازگشت به بخش دولتی، خود به خود اوضاع کارگران بهبود پیدا نمی کند. اما شاهد بوده ایم که در بخش خصوصی، استثمار کارگران به مراتب بیشتر است و دولت هم هیچ مسئولیتی در قبال کارگران بخش خصوصی و مطالبات آنها ندارد و کارگران هیچ مرجعی برای پیگیری مطالبات خود ندارند. لغو خصوصی سازی باید یک مطالبه مهم تمامی کارگران باشد.

نه به خصوصی سازی!

پیام یک فعال کارگری

۴ دکل دزد وابسته به حکومت با رای قوه قضاییه تنها ۶٫۵ سال حبس گرفتند

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy