مردم خرمشهر به نیروهای هلال احمر بروید گم شوید مردم کمک می‌کنند + فیلم

111

مردم خرمشهر امداد رسانهای هلال احمر را که به کمکشان آمده بودند بیرون کرده و به آنها گفتند بروید گم شوید کمک از شما نمیخواهیم.

بعد از ۱۷ روز آمدید وقتی همه چیزمان را از دست دادیم آمدید بروید کمک شما را نمیخواهیم مردم به ما کمک میکنند.

آمدید فیلم و عکس بگیرید؟ پس چادرتون کو؟ پدرسوخته‌های بیشرف بعد از۱۷روز که زیر آب بودیم آمدید؟ ما از این دولت هیچی نمی‌خواهیم. مردم دارند به ما کمک می‌کنند.

برگردید.

صحنه ای دردناک از درخواست غذای یک کودک سیلزده در خوزستان.

این روح همبستگی بین مردم است که حکومت ملاها بشدت از آن در هراس است.

سیل بهار ۹۸ طناب داری برای حکومت خواهد شد و او را نابود خواهد نمود.

هنوز مردم نمیدانند چه بر سرشان آمده است.

هنوز از بسیاری از شهرها و روستاهای ایران بدلیل قطع ارتباط خبری نیست.

تصویر هوایی باز کردن سدکرخه امروز ۱۸ فروردین. دریچه‌های این سد برای جلوگیری از شکسته شدن باز شد و باز هم روستاهای بیشتری را زیرآب برد. هیچ خبری از هلال احمر نیست.

لینکهای مرتبط

سعید حجاریان: سیل طبیعت به سیل خیابانی و به حضور توده‌ای می‌انجامد

مصاحبه تکان‌دهنده محمدجواد عبداللهی از احداث سد گتوند فاجعه بشری امروز

فاجعه ملی سیل ایران تماما ناشی از سوء مدیریت، چپاول و بی تدبیری است!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy