در این گل و لای آنچه به چشم می خورد لبخندی است که بر صورت مردم ما نشسته است

43

در این گل و لای آنچه به چشم میخورد لبخندی است که بر صورت این چهار جوان دیده میشود. لبخندی پر از زندگی و امید به روزهای خوب آینده. این سیل طناب دار حکومت خواهد شد.

تلاش مردمی برای جلوگیری از به زیر آب رفتن روستای خویس

مردم خرم‌ آباد با وجود این‌که خود گرفتار سیل‌ هستند اما با تجهیزات امدادی و غذاهای کنسروی، به یاری مردم معمولان و روستاهای اطراف آن شتافته‌اند

از زاهدان خشک و محروم مردم مهربان بلوچ برای مردم لرستان آب آورده اند این تصویر اشک شوق را بر صورت آدم جاری میکند و حس میکند چقدر هموطنان بلوچ را دوست دارد!

مردم قم به پاسدارها هیچ اعتمادی ندارند و تبلیغات حکومت روی مردم بی اثر بوده این حال آدمو خوب میکنه

دیده شدن دلفین در کارون + چند اتفاق زیبا در سیل+ فیلم

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy