تو این وانفسا با دیدن تصاویر زیبا از انسانیت، آدم حالش خوب میشه

241

روز ۱۷ فروردین است تقریبا بیست روز میشود که تصاویر سیل و بدبختی و ضجه‌های هموطنانم دلم را خونی کرده است. اما دیدن تصاویر زیبا از انسانیت حال آدم رو لحظاتی خوب میکنه!

وقتی تصاویر وحشتناک بی‌خانمانی و از دست دادن همه چیز را می بینی و دیگر طاقت نداری این تصاویر کمک میکنند که بدانی هنوز امید پر طاقت و پرتوان ایستاده است.

حدود ۸۶ هزار نفر برای حج ۹۸ عازم میشن اونم با دلار۷ تومان ، نفری ۲۲ میلیون تومان سوبسید، بعبارتی ۲ هزار میلیارد تومان سوبسید برای حجاج ، زیارت با طعم دلار سوبسیدی از جیب مردم قابل قبوله حتما!!!

با ۲ هزار میلیارد تومان سوبسید چند خانه و مدرسه و بیمارستان برای سیلزدگان میشود ساخت

دل خوش از آنیم که حج میرویم!

غافل از آنیم که کج میرویم !

کعبه به دیدار خدا میرویم!

او که همینجاست کجا میرویم..!

تصاویر زیبا از حج واقعی مردم ایران

باور کن این حج قبوله خداست نه بالایی

برای زیارت خانه خدا به لرستان میرویم.. مسلمان واقعی اینها هستند زیرا که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.

جوانان خرم‌آباد آب و نان به آبادیهای پلدختر می‌برند

همیاری و کمک مردم به هم علاوه بر اینکه خالق امید برای مردم دردمند سیل زده است باعث روح همبستگی بین مردم میشود و دلها را به هم نزدیک میکند.

ایناین نقطه بیشترین نقطه ای است که حکومت از آن هراس دارد و برای همین از ارسال کمک مردم به هر طریق که بتواند جلوگیری میکند.

جوان لرستانی در حین پاکسازی خانه‌اش قلکش را یافته است.

لبخند زیبایی که بر چهره اش روییده امیدی را نشان میدهد که بسیار قیمتی تر از هر جواهری است که در جهان وجود دارد او به آینده ای روشن امید دارد و همین بزرگترین ثروت است.

مردم دوباره به زندگی باز میگردند و وسایلی که از زیر سیل خارج کرده اند برای ادامه زندگی آماده میکنند.

لینک مشابه

چند اتفاق زیبا در سیل که حال آدمو خوب میکنه 

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy