دلفین‌های زیبای رودخانه کارون را کشتند و برای فروش به بازار بردند + فیلم

178

فیلم ضمیمه نشان میدهد که هر دو دلفین رودخانه کارون کشته و برای فروش گوشتشان به بازار آمده است. تصویر بردار میگوید شکارچی به سوالات ما جواب نمیداد.

این دو دلفین زیبا با بالا آمدن آب کارون از خلیج آمده و در رودخانه بازی میکردند.

مشاهده «دلفین» در  کارون خرمشهر ‼️ به روز ۱۱ فروردین برمیگردد. مشاهده دلفین که در پی بالا آمدن دبی آب از خلیج‌فارس به کارون آمده بود موجی از شادی برای مردم خوزستان به ارمغان آورد.

مشاهده دومین دلفین روز ۱۳ فروردین امسال بود که تصویر نمایانتری از قبلی را به نمایش میگذاشت.

در پی افزایش دبی آب رود کارون و مهیا شدن شرایط ایده‌آل تغذیه‌ای برای گونه‌های شکارچی از جمله دلفین‌های خورموسی، شاهد حضور گونه ارزشمندی از دلفین‌ها در کارون بوده که تصویر آن در شبکه‌های اجتماعی مشاهده شد.

با عنایت به عدم تطبیق دلفین‌های تصویربرداری شده در فیلم تحت عنوان صید دلفین‌ها در کارون با تصویر اولیه ورود دلفین‌ها و نداشتن بینی بطری شکل و پوزه که از شاخصه دلفین‌های خوزستان است، اعلام می‌دارد خبر صید دلفین در رودخانه كارون کذب بوده و کلیپ مذکور مربوط به استان خوزستان و رودخانه کارون نیست.

پیرو اخذ خبر از سوی معاونت محیط زیست دریایی سازمان متبوع مشخص شد که محل تخلف، شهرستان دیلم استان بوشهر بوده که متخلف مذکور نیز شناسایی شده است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy