خنده دارترین تصویر یک پاسدار، يك بيل زن و بيست فيلمبردار

120

خنده دارترین تصویر روز همین فیلم بالاست. این تصویر پس از آن گرفته شده که در رسانه های اجتماعی سپاه را به درستی عامل سیل معرفی کردند و مردم هم در شهرهای سیل زده با ماموران سپاه درگیر شده و حساب فرماندهان سپاه را کف دستشان گذاشتند.

حالا به این تصویر مضحک نگاه کنید که يك بيل زن است و بيست فيلمبردار و چندن نفر مجیز گوی که ایشان به کمک مردم آمده است.

دنبال تصویر روز نگردید همه بیایید اینجا و نگاه کنید فرمانده سپاه به طور “خودجوش” بیل می‌زند، ملازمان و کارمندانش به طور “خودجوش” فیلم می‌گیرند.

اسم این کارها “مدیریت جهادی” است!.

عوامفریبی و نمايش مسخره سپاه پاسداران عوامل ایجاد سیل در میهن بلازده ما

مردم سیل زده میگویند هیچ انتظاری از جمهوری اسلامی نداریم. به جای این مسخره بازیها به فکر مردم باشید.

البته تصویر روز را باید جایی گرفت که مردم سیل زده محسن رضایی را دیدند

جایی که پاکپور را سکه یک پول کردند 

و جایی که به فرمانده نیروی زمینی سپاه حمله مسلحانه کردند.

فاجعه ملی سیل ایران تماما ناشی از سوء مدیریت، چپاول و بی تدبیری است!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy