سونامی سیل مهمترین چالش و بحران رژیم ایران، فراتر از بحران اقتصادی

195

در حالی که سیل هم‌چنان ادامه دارد و مداوماً بر ابعاد آن افزوده می‌شود و خشم و اعتراض مردم به صورت سونامی سیل بر سر حکومت فرود خواهد آمد.

این خشم در مناطق سیل‌زده علیه رژیم که مسبب فاجعه است، روزبه‌روز اوج می‌گیرد و رژیم وحشت‌زده و سرآسیمه به هر چیز از حرف‌درمانی و وعده‌درمانی تا دادن به‌اصطلاح امتیازات مسخره متوسل می‌شود تا شاید آبی بر آتش این خشم بریزد.

سیل، زخمی است بسیار عمیق و گسترده که تازه درد و خون‌ریزی آن پس از این ظاهر می‌شود و تمام کشور را فرامی‌گیرد.

۲۵استان کشور مستقیماًً درگیر سیل و آثار آن هستند. بیشمار مزارع و دامداری‌ها که نابود شده، بیشمار مشاغل که از بین رفته و… اینها همه چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آورد؟! آن هم در شرایطی که پیش از این هم اقتصاد داغان بود. از همین روزها مشکل است تصور کنیم که گرانی و تورم چه ابعادی پیدا خواهد کرد.

هنوز در اولین روزهای پس از سیل، قیمت پیاز به کیلویی ۱۸هزار تومان رسیده، از همین مورد می‌توان قیاس کرد که قیمت سایر ارزاق به کجا خواهد رسید و گرسنگی چه ابعادی پیدا خواهد کرد. ارتش بی‌خانمانهای سیل به ارتش گرسنگان و ارتش بیکاران افزوده خواهد شد. سونامی سیل با حرف درمانی روحانی  و با وعده‌درمانی‌های سخیف او آرام نخواهد نشست.

روحانی  با کدام بودجه پرداخت خواهد کرد؟ با درآمد نفتی که روزبه‌روز کمتر می‌شود؟ با هزینه‌های سرکوب و امنیت که روزبه‌روز افزایش می‌یابد؟ البته روحانی به‌دنبال هر وعده اضافه می‌کند در حد مقدورات دولت! یعنی که صفر! این تازه خسارات اقتصادی است.

روشن است که آخوندها نه خواستی و نه توانی برای مبارزه با اپیدمی بیماریهای عفونی که پس از این مناطق سیل‌زده را فراخواهد گرفت ندارند.

آنها هیچ خواستی و هیچ توانی برای بازسازی روستاهای ویران ندارند و نمی‌دانند با هجوم به شهرها چه کنند. آخوندهای حاکم با شهرهای شورشی چه خواهد کرد؟

آینده این روزها

این سیل با چنین ابعاد مرگبار و ویرانگری، مطلقاً یک واقعهٔ عادی و در عداد سایر وقایعی که در این سال‌ها دیده‌ایم نیست. سونامی سیل یک‌ سونامی سیاسی و اجتماعی به‌دنبال دارد.

وقتی که خامنه‌ای خطر تهدید سرنگونی در سال ۹۸ را به نیروها و مقامات رژیمش، هشدار می‌داد، مطلقاً به مخیله‌اش هم خطور نمی‌کرد که چنین سیلی را در نظر بگیرد!

منظور این‌که این سیل البته که بسیار دردآور و حزن‌انگیز اما به هر حال در بستری از بحرانهای سیاسی و اجتماعی و وضعیت داغان اقتصادی است که جاری شده و نه در یک فضای عادی، از اینجا می‌توان دریافت که چه در پیش است.

سونامی سیل و آنچه که کارشناس‌های رژیم درست نمی‌بینند!

برخی مهر‌ه‌ها و کارشناسان رژیم هشدارهایی در رابطه با توفان و سونامی در راه می‌دهند، اما آنها یا جرأت بیان واقعیتها را ندارند یا هنوز درکی از ابعاد چیزی که در راه است را ندارند.

یا هر کدام فقط به گوشهٔ کوچکی از این واقعیت اشاره می‌کنند. مثلاً سایت حکومتی بهار در مطلبی تحت عنوان‌ «اقتصاد ایران در سال ۹۸؛ روزهای نفس‌گیر» می‌نویسد: «بزرگترین چالشهای اقتصادی امسال تحریم‌های موجود و کسری بودجه است.

در حال حاضر تا اردیبهشت چند کشور اجازه خرید نفت از ایران را دارند اما این‌که بعد از آن این استثنا‌ها توسط آمریکا تمدید شود یا نه در پرده‌ای از ابهام قرار دارد. اگر تمدید نشود بر حجم مشکلات افزوده خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: «چالش دیگری که سال آینده با آن روبه‌رو خواهیم بود، کسری بودجه حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومانی است».

اما واقعیت این است که مهمترین چالش و بحران رژیم حتی اقتصادی هم نیست. بحران سرنگونی است.

اعتراضات سیل‌زدگان در اولین روزهای پس از سیل و همین حرکت اعتراضی در دروازه قرآن به هر ناظری می‌گوید که تعادل‌قوای بین مردم و رژیم به‌هم‌خورده است.

یقیناً رژیم آنچه را که می‌توانسته انجام داده تا جلوی این تجمع و این حرکت اعتراضی را بگیرد.

حتی امام‌جمعهٔ شیراز همزمان با آن یک مراسم در شاه‌چراغ اعلام می‌کند که مردم به جای دروازه قرآن به آنجا بروند اما این ترفند مؤثر واقع نمی‌شود.

بنا‌ به گزارشهای موجود، رژیم نیروهای سرکوبگرش را به منطقه تجمع اعزام می‌کند اما آنها جرأت نمی‌کنند وارد شوند.

ماکزیمم کاری که رژیم می‌تواند بکند این است که پاسدارها و بسیجی‌های موتورسوارش را در خیابانهای شیراز به حرکت و مانور در بیاورد که جز نفرت بیشتر مردم را برنمی‌انگیزد.

در شهرها و روستاهای شمال هم همین‌طور، در شهرها و روستاهای خوزستان هم همین‌طور، مردم با خشم و غضب آنها را فراری می‌دهند.

همهٔ اینها گویای این است که چیزی در رابطه با تعادل‌قوای بین مردم و حکومت تغییر کرده و این روندی است که با شتابی فزاینده به زیان رژیم و به نفع مردم اوج می‌گیرد.

آخرین گزارش فاجعه سیل در شهرهای مختلف –سه شنبه ۱۳ فروردین

خیابانهای تهران درگیر سیل، سیلاب تهران بسرعت در حال افزایش است + فیلم

فیلمهای هولناک از لحظات وحشت سیل در شهرهای ایران

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy