کشف ماده ای که با ترکیب مواد شیمی درمانی باعث مرگ سلولهای سرطانی می شود

149
کشف ماده ای که با ترکیب مواد شیمی درمانی باعث مرگ سلولهای سرطانی می شود
کشف ماده ای که با ترکیب مواد شیمی درمانی باعث مرگ سلولهای سرطانی می شود

دانشمندان دانشگاه بن آلمان در پژوهشی جدید به ماده‌ای دست پیدا کردند که می‌توان آن را با مواد شیمی درمانی ترکیب کرد و سلول‌های سرطانی را از بین برد.پژوهشگران آلمانی ماده‌ای را بر سطوح سلول‌های سرطانی آزمایش کردند که باعث مرگ این سلول‌ها شد. این محققان باید بررسی کنند آیا این ماده در خارج از شرایط آزمایشگاهی نیز عمل می‌کند یا خیر.

وقتی پژوهشگران این ماده را روی سطوح سلول‌های سرطانی قرار دادند، در نهایت سلول‌های سرطانی از بین رفتند. عاملی که منجر به چنین واکنشی در سلول‌های سرطانی می‌شود هنوز مشخص نیست.

دانشمندان دانشگاه بن به‌همراه محققان شرکت آمریکایی Caris Life Sciences کلید این معما یعنی آپتامرها را شناسایی کردند. آپتامرها توالی کوچکی از دی.ان.ای هستند که در اثر آرایش متفاوت ساختارهای ژنتیکی یا نوکلئوتید، می‌توانند اشکال مختلفی به خود بگیرند.

در این میان، گونترمایر، استاد زیست شناسی و شیمی دانشگاه بن، و همکارانش آرایش خاص این آپتامرها را که می‌تواند در درمان سرطان موثر واقع شود کشف کرده‌اند.

استفاده از آپتامر در شیمی درمانی

پژوهشگران دانشگاه بن به این نتیجه رسیده‌اند که آپتامر C10.36 می‌تواند با ترکیب پروتئینی مولکول‌های سطحی سلول‌های سرطانی جفت شود. آپتامرها و پروتئین‌های سطحی می‌توانند به درون سلول‌های سرطانی نفوذ کنند.

مایر می‌گوید می‌توان آپتامر را با مواد شیمی درمانی ترکیب کرد و بدین ترتیب به جنگ سلول‌های سرطانی رفت.

دانشمندان می خواهند با اسب تروآ به جنگ سرطان بروند

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy