سیلاب در حال خروج از کانال‌های زیرزمینی تخت جمشید

159
سیلاب در حال خروج از کانال‌های زیرزمینی تخت جمشید
سیلاب در حال خروج از کانال‌های زیرزمینی تخت جمشید
سیلاب در حال خروج از کانال‌های زیرزمینی تخت جمشید بعد از هزاران سال گذر از ساخت اين شاهكار معمارى
هنر ایرانیان باستان باعث تخلیه سیلاب از این میراث جهانی در ۱ ساعت شد !
تخت جمشید و نقش رستم از بارندگی ها آسیبی ندید.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy