سیل شیراز مردم خودروها و همه چیز را از جا می‌کند و با خود میبرد

322
سیل شیراز مردم خودروها و همه چیز را از جا می‌کند و با خود میبرد
سیل شیراز مردم خودروها و همه چیز را از جا می‌کند و با خود میبرد

امروز ۵ فروردین ۹۸ سیل شیراز را با خود برد.

مردم به طور ناگهانی از حضور سیل در دروازه قرآن این شهر مطلع شدند وقتی که خودروها به روی آب آمد و دهها خودرو با هم تصادم کردند.

خیابان به رودخانه‌ای نا گهانی تبدیل شد و همه چیز را با خود برد

سیل در شیراز ویرانگر تر از جاهای دیگر بود.

پیدا شدن جسد یک کودک در سیل شیراز

سیل به کازرون رسید.

سیل شیراز با قدرت بیشتری نسبت به شهرهای دیگر در جریان بود حضور ناگهانی سیل در دروازه قرآن شیراز و بالا آمدن آب باعث تصادف در این محل شد و چندین ماشین با هم برخورد کردند.

در شرایطی که در حاکمیت آخوندی کسی به فکر سیل زدگان نیست و این مردم هستند که به سیل‌زدگان کمک می‌کنند.

سیل  مردم خودروها و همه چیز را از جا می‌کند و با خود میبرد

بازار وکیل شیراز به زیر آب رفت

سیل  مردم خودروها و همه چیز را از جا می‌کند و با خود میبرد.

لینک مرتبط

آق‌ قلا غرق شد – سیل به ارتفاع دو متر رسیده است

سیل در گنبد کاووس ۶۰روستا را  به زیر آب برد و ۳۲هزار نفررا بی خانمان کرد

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy