صندوق صدقات برای رفع بلا هم از بلای سیل در امان نماند

68
صندوق صدقات برای رفع بلا هم از بلای سیل در امان نماند
صندوق صدقات برای رفع بلا هم از بلای سیل در امان نماند

صندوق صدقات که برای رفع بلا کاشته شده بود هم، نتوانست از گزند سیل در امان بماند.

سیل در شمال کشور ‌آب در خیابانها بالا آمده و مانند یک دریای ساکن همه چیز را در خود غوطه‌ور کرده است.

لینک مرتبط

سیل در گنبد کاووس ۶۰روستا را  به زیر آب برد و ۳۲هزار نفررا بی خانمان کرد

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy