۲۹اسفند روز ملی شدن صنعت نفت روز مصدق کبیر مبارک باد

246

۲۹اسفند، ۱۳۲۹روز، یک روز مانده به نوروز، نوروز مردم ایران با ملی شدن صنعت نفت طلوع کرد، بهار میهن فرا رسید و شادمانی عظیم مردم ایران  به آسمان رسید، روزی که غرور ملی ایرانیان دوباره اوج گرفت و روزی که هر ایرانی به خود بالید و گفت همواره بر هر سختی پیروزی هست و هر کاری هرچه سخت اگر مرد راه باشی به دست آمدنی است.

۲۹اسفند امروز، روز مصدق کبیر است روزی که با تلاشهای این اسطوره زمان صنعت نفت ایران ملی شد و لایحه قانونی ملی‌شدن نفت ایران توسط مجلس، به تصویب رسید و بزرگترین پیروزی سیاسی آن روزگار را نصیب ملت ایران کرد.

آن روز قلبهای همه مشتاقان آزادی و استقلال مردم ایران به شادی می طپید! زیرا مردی آمده بود و با مشعلی تابناک راه را برایشان روشن می نمود! مردم صاحب منابع و ثروتهای ملی خود شده بودند! جای تبریک و تهنیت فراوان داشت مبارزه مصدق کبیر در جنبش ضد استعماری الهام بخش جنبشهای استقلال طلبانه منطقه نیز گردیده بود. و ایران در این دوران دوباره رشگ گیتی شد با مردی به نام مصدق نخست وزیر ایران.!

مصدق که بود

محمد مصدق، مبارزه خود برای ملی کردن نفت را از دوره چهاردهم مجلس شورای ملی آغازکرد. دراثر پیشنهاد و تلاش او، قانون منع مذاکره درباره امتیاز نفت به‌صورت یک ماده واحده به‌تصویب رسید. به‌موجب این قانون، دولت از هر گونه مذاکره حول دادن امتیاز نفت به قدرتهای بیگانه منع می‌شد. در همین دوره، مخالفتها و اعتراضات شدید دکتر مصدق علیه دکترمیلیسپو و سیاست ضدملی که او پیش می‌برد، منجر به برکناری وی از سمت خویش و اخراج از ایران گردید.

پس از پایان دوره مجلس چهاردهم، استعمار و مزدورانش درهیأت حاکمه، مجلس را برای ۱۶ماه به‌تعطیلی کشاندند و وقتی که پس از این تعطیلی، انتخابات دوره پانزدهم مجلس شروع شد، دشمنان مصدق باتوسل به تقلب، مانع انتخاب‌ شدن دکترمصدق به‌نمایندگی مجلس شدند.

اما مصدق در خارج از مجلس به مبارزه آزادیخواهانه خود ادامه داد. در ۱۵بهمن۱۳۲۷ شاه، ترور و زخمی شد. هیأت حاکمه، این حادثه را دستاویز قرارداد تا بااعمال فشار و سرکوب، دست به زدوبندهای تازه‌تر استعماری بزند.

از جمله این زدوبندها، قراردادی بود که بین گس، نماینده شرکت استعماری نفت، و گلشاییان وزیر دارایی وقت منعقد شد و هیأت حاکمه در آن آشکارا منافع انگلیس را برمنافع ملت ایران ترجیح داد. آنها می‌خواستند این قرارداد را از تصویب مجلس بگذرانند و به آن شکل قانونی بپوشانند.

اما مصدق و یارانش در فاصله پایان مجلس پانزدهم و آغاز مجلس شانزدهم، افشاگریهای خود را برعلیه قرارداد گس-گلشاییان ادامه دادند و ماهیت این قرارداد را برای مردم برملا ساختند. مردم نیز در حمایت از مصدق و نمایندگان واقعی خود تظاهرات متعددی علیه شرکت نفت ایران-انگلیس برپاکردند.

در انتخابات دوره شانزدهم، مصدق و یارانش در اعتراض به تقلبات انتخاباتی که با هدف حذف مصدق و یارانش از سوی هیأت حاکمه صورت می‌گرفت، به‌یک تحصن و اعتصاب‌غذا که چهار روز به‌طول انجامید دست ‌زدند. این اقدام نیز با حمایت همه‌جانبه مردم مواجه گردید و باعث شد مصدق به‌عنوان نماینده اول تهران به‌مجلس راه پیدا کند.

دکترمصدق در این دوران، ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور را هدف اصلی مبارزه خود قرارداده بود. ولی ازآن‌سو دربار و ایادی استعماری، به‌منظور مخالفت با اهداف مصدق و حفظ منافع غیرملی، رزم آرا را به نخست‌وزیری گماردند.

روز چهارم آذرماه سال ۱۳۲۹، پس از یک‌رشته مبارزات روشنگرانه مصدق، و جروبحثهای طولانی در مجلس، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، توسط دکتر محمد مصدق به کمیسیون نفت ارائه شد.

این پیشنهاد تحت فشارهای استعماری مورد قبول واقع نشد. اما شور و هیجان عظیمی در میان مردم به‌وجود آورد. مردم در سراسر کشور علیه شرکت نفت و به‌دفاع از مصدق و طرح ملی شدن صنعت نفت دست به تظاهرات عمومی زدند. خشم و نفرت عمومی نسبت به منافع غارتگرانه در ایران برانگیخته شد و اهمیت ملی‌شدن صنعت نفت برای مردم بیش‌ازپیش روشن گردید.

رزم آرا که تصمیم به دفاع از شرکت نفت و پیشبرد سیاست غیرملی خود گرفته بود، فشار به مردم را افزایش داد. روزنامه‌های ملی توقیف شدند و دکترفاطمی و چند تن از روزنامه‌نگاران به زندان افتادند. دکتر مصدق در جلسه سی‌آذر مجلس در محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه رزم آرا، عزم ملت ایران را برای ملی کردن نفت بیان نمود و گفت:

ملت بیدار ایران خوب می‌داند که این مضیقه‌ها به‌دست خدمتگزاران شرکت غاصب نفت فراهم می‌شود و دولت ما نیز از آنان پشتیبانی نموده و درصدد شکستن قلم و بریدن زبان اقلیت و ملت ایران است. رسماً اعلام می‌کنیم که ملت ایران هرقراری غیر از ملی شدن صنعت نفت را که حق مسلم اوست به‌رسمیت نخواهد شناخت. و این مبارزه مقدس تا نیل به‌هدف هم‌چنان ادامه خواهد یافت.

رزم آرا در اسفند ۱۳۲۹ در جریان یک ترور کشته شد. پیکار به اوج خود رسیده بود. شعار ملی شدن نفت، هرچه‌بیشتر منجر به وحدت و انسجام صفوف مردم گردید و مبارزات آنان را سمت‌وسو بخشید.

مصدق نیز با هوشیاری تمام، شور و استقبال مردم را به‌سیل خروشانی بدل ساخت. به‌رغم دسیسه‌های فراوان دشمنان داخلی و خارجی مردم، سرانجام بر اثر فشار افکار عمومی و مبارزه شدید ملت ایران در تاریخ ۲۹اسفند سال ۱۳۲۹ لایحه قانونی کمیسیون نفت مبنی بر ملی شدن صنعت نفت ایران به‌تصویب مجلسین رسید.

در سالگرد ملی شدن صنعت نفت باید از، به تاراج درآمد نفت پرداختند و ضربه جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ایران و به‌خصوص سرمایه ملی نفت زدند‌ و درست عکس مسیری که مصدق برای ملی‌کردن نفت پیمود، صنعت نفت ایران را تجزیه نموده و پیکر قطعه‌قطعه شده آن را به شرکتهای غارتگر خصوصی واگذار نمودند.

در تمامی ۳۷سال اخیر نفت ایران را، در بازارهای جهان به‌فروش گذاشته و با دست باز، سرمایه مردم را در مسیر هدف صدور ترور و دخالت در کشورهای منطقه و هر جایی که دستشان برسد، به باد دادند و حالا که به‌یکباره همه پرده‌ها کنار میرود یک بحران مرگبار اقتصادی، رو میشود که دست همه سردمداران حکومت در آن است.

هشت سال تمام درآمد نفت را صرف جنگ کردند؛ جنگی که به حساب خودشان ۱۰۰۰میلیارد دلار هزینه و خسارت مالی داشته.

خودشان بارها و بارها گفته اند که هزینه سرکوب، صدور ترور، تماماً از درآمد نفت پرداخت شده است؛ که یک قلم بسیار عمده و عمدتاً پنهان آن، مخارج نجومی برای دستیابی به سلاح اتمی است که بخش عمده درآمد نفت کشور را به چاه ویل آن ریخته ‌است.

اگر روزی مصدق به ذخیره کردن نفت به‌عنوان سرمایه اصلی ملت ایران می‌اندیشید و خیرخواهانه می‌خواست اقتصاد بدون نفت ایجاد کند تا نفت ایران برای آینده حفظ شود، طی ۳۷سال اخیر، از نفت، تنها به‌عنوان منبعی برای غارت بی‌حدومرز و پرداخت هزینه سرکوب و منبعی به‌تاراج‌دادنی برای خروج از بحرانهای اقتصادی و سیاسی استفاده کرده و همواره برای پیش‌بردن سیاست خارجی خود به حراج ‌کردن نفت به ارزانترین قیمتها پرداخته‌اند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy