چند ساعت دیگر قیام آتش با برگزاری رسم ملی چهارشنبه سوری آغاز میشود

71
چند ساعت دیگر قیام آتش با برگزاری رسم ملی چهارشنبه سوری آغاز میشود
چند ساعت دیگر قیام آتش با برگزاری رسم ملی چهارشنبه سوری آغاز میشود

فردا سه شنبه آخر سال روز چهارشنبه سوری و برگزاری رسم ملی همه ساله مردم ایران است. هنوز آتش‌ها روشن نشده اما تب و سوز این روز فریاد حکومتیان را به آسمان رسانده است!

از روزها قبل در تدارک تبلیغات ضد چهارشنبه سوری هستند از تهدید کردن به اینکه هر کس در این روز دستگیر شود تا آخر سیزده به در در زندان باقی میماند تا…. تبلیغات خنده دار در سیمای حکومت برای برحذر داشتن از این جشن و .. شرکت در مانور ضد چهارشنبه سوری وگرفتن تعهد کتبی از کودکان خردسال دبستانی! زورشان نمیرسد وگرنه از تک تک مردم تعهد میگرفتند.

اما سوال اینجاست که علت افزایش وحشت آخوندها از چهارشنبه‌ سوری امسال نسبت به سال‌های قبل و حتی سال گذشته که شعله‌های قیام در شهرهای میهن فروزان بود چیست؟

پاسخ در یک‌کلام ضعیف شدن حکومت در مقابل مردم است و به زبانی دیگر تغییر تعادل‌قوا در خیابان‌ها و جو به‌شدت انفجاری‌ جامعه است.

به‌قول جهانگیری، معاون روحانی، جامعه به‌مثابه اتاق‌ گازی است که تنها نیاز به یک کبریت دارد!

سال گذشته گرچه قیام در پاره‌ای از شهرهای ایران حضور داشت اما جو انفجاری جامعه مثل امسال نبود. امثال جنگ و دعوای جناح‌های درونی نظام نسبت به سال گذشته خیلی بیشتر شده و در کنار آن جنبش‌های اجتماعی با شعارنویسی‌های ضد حکومتی ایجاد کمپین‌های سوزاندان تصاویر خمینی و خامنه‌ای همه گیر شده است و به همین علت حکومت امسال نسبت به سال گذشته با یک چهارشنبه‌ سوری بسیار ویژه روبه‌رو است.

چهارشنبه‌ سوری یک رسم ملی است و در ایران این مراسم سالهاست به نماد جنگ مردم با دیکتاتوری تبدیل شده و هرسال در این روز صحنه‌های جنگ خیابانی بین مردم و دیکتاتور تداعی میشود.

و هر سال این رسم ملی (بنا به گفته ایادی حکومت) خیابانهای شهرهای ایران را به میدان جنگ تبدیل میکند.

و قیام آتش جوانان شورشی را به همدیگر نزدیک و همدل و همراه  میکند تا خیزشی پر شرر را رقم بزنند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy