برزان محمدی از معترضین قیام مردادماه به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد

34
برزان محمدی از معترضین قیام مردادماه به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد
برزان محمدی از معترضین قیام مردادماه به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد

دادگاه تجدید نظر برزان محمدی برگزار شد. این زندانی سیاسی که  روز  ۱۲ مردادماه سال جاری در جریان اعتراضات سراسری مردمی در شهر تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.

برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه سال جاری بازداشت و در دادگاه بدوی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

آقای محمدی ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان، در آبان ماه سال جاری و در دادگاه بدوی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

جلسه دادگاه تجدید نظر برزان محمدی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران و در تاریخ ۶ اسفندماه برگزار شده بود.

لازم به ذکر است این زندانی که هم اکنون در اندرزگاه ۱۱ زندان تهران بزرگ در حال تحمل حبس است از تاریخ ۲۳ اسفندماه در اعتراض به شرایط نامناسب نگهداری در این زندان و مخالفت با طرح درخواست انتقال به زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است.

اعتصاب غذای برزان محمدی از روز شنبه ۲۵اسفند ۹۷ به همراه علیرضا شیرمحمدی، در اعتراض به وضعیت نامناسب در زندان فشافویه تهران بوده است.

برزان محمدی در جریان اعتراضات سراسری مردادماه و علیرضا شیرمحمدی در تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۷ به دلیل فعالیت در فضای مجازی بازداشت و پس از محاکمه به زندان تهران بزرگ یا زندان فشافویه تهران منتقل شده بودند.

برزان محمدی ۴۱ ساله و اهل سروآباد کردستان در دادگاه بدوی از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال حبس تعزیری و علیرضا شیرمحمدی ۲۱ ساله و اهل محله نازی‌آباد تهران نیز از بابت اتهامات “توهین به مقدسات” “توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی”، “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy