سخنرانیها درباره قتل‌عام سال ۶۷ و وضعیت حقوق‌ بشر در ایران

39
سخنرانیها درباره قتل‌عام سال ۶۷ و وضعیت حقوق‌ بشر در ایران
سخنرانیها درباره قتل‌عام سال ۶۷ و وضعیت حقوق‌ بشر در ایران

هنریک هرمانسون-نماینده فرانس لیبرته-بنیاد دانیل میتران

با تشکر از آقای رئیس

جمهوری اسلامی ایران بتازگی یک رئیس جدید قوه قضاییه به‌نام ابراهیم رئیسی را به این سمت منصوب کرد. قبل از این انتصاب، ابراهیم رئیسی یکی از بزرگترین مجرمان جنایت در قرن بیستم محسوب می‌شد. وی از دست‌اندر کاران قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ است.

در جریان این قتل‌عام، رئیسی معاون دادستان تهران بود و شخصاً دستور دستگیری، شکنجه و اعدام اعضای گروه‌های سیاسی را صادر می‌نمود. رئیسی نقش بسیار مشابهی در سرکوب سال ۲۰۰۹ معترضان در ایران ایفا کرده است. به‌عنوان عضو کمیته مرگ تهران وی از زندانیان سیاسی میپرسید که آیا حاضرند برای جمهوری اسلامی بر روی مین بروند و یا یکی از اعضای گروه سیاسی خود را اعدام کنند؟ اگر زندانی به هر یک از این سؤالها پاسخ منفی می‌داد فوراً اعدام می‌شد.

رئیسی به نقش خود در این جنایت علیه بشریت افتخار می‌کند وی تاکنون چندین بار علناً به این موضوع اذعان کرده است. رئیسی تجسم مبری بودن از مجازات ناقضین حقوق‌بشر در ایران است. وزیر دادگستری پیشین و دو وزیر دادگستری قبل از وی نیز شخصاً در قتل‌عام سال ۱۹۸۸ شرکت داشتند. انتصاب جنایتکارانی مانند رئیسی به این منصب تضمین عدم رسیدگی به این جنایات در ایران است و تکرار مجدد آن در آینده را تضمین می‌کند.

ما از شورا می‌خواهیم تا به توصیه گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در رابطه با ایران مرحوم خانم جهانگیر در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ توجه کرده و تحقیقات مستقل بین‌المللی را در این رابطه آغاز کند.

با تشکر

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy

اسرار به‌خون آغشته چرا کشتار۶۷جنایت ادامه‌دار علیه بشریت است؟ گزارش عفو بین الملل