حکم ضد انسانی شلاق، عیدی قوه قضاییه به کشاورزان محروم خوزستان

77
حکم ضد انسانی شلاق، عیدی قوه قضاییه به کشاورزان محروم خوزستان
حکم ضد انسانی شلاق، عیدی قوه قضاییه به کشاورزان محروم خوزستان

حکم ظالمانه شلاق برای کشاورزان محروم خوزستان .به گزارش ایران کارگر، روز ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ دادگاه کیفری گتوند در استان خوزستان در یک اقدام حیرت‌آور حکم ضد انسانی شلاق را برای ۱۰ تن از کشاورزان خوزستان به اتهام استفاده از آب کشاورزی برای کشت برنج صادر کرد. در این حکم هرکدام از کشاورزان به ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. مضحک اینکه دهمین کشاورز به خاطر اینکه ۵۵سال دارد اجرای حکم علیه او تا یک سال تعلیق شده است.

این حکم نیست که صادر شده است ؛ یک قساوت ضد بشری است. در کدام کشور در پهنه گیتی کشاورز را به خاطر استفاده از آب برای کشاورزی محکوم کرده‌اند. این ماده‌های من درآوردی به نام قانون چیست؟ دیروز برای معدنچیان آق دره حکم ضد انسانی شلاق صادر و اجرا کردند؛ امروز برای کشاورازن خوزستان. زحمتکش‌ترین قشر جامعه‌ ایران که در فقر و فلاکت به‌سر می‌برد همین کشاورزان هستند.

این جانیان در کجا نشسته‌اند که برای کشاورزان چنین حکمی صادر می‌کنند. آنکه این حکم را صادر کرده است؛ قاضی نیست؛ بلکه جلاد است. تازه رئیسی هم با آن سابقه قتل‌عام و کشتار، بر مسند قوه قضاییه نشانده‌اند.

فریاد‌های زن کشاورز اصفهانی: به خدا ما فقیر و بدبخت شدیم

این حکومت سراپا نفرت چنان عرصه را بر مردم و به ‌ویژه کشاورزان تنگ کرده است که تنها باقی‌مانده سفره کشاورزان فقر و تهدیدستی است. در ۱۳ دی ماه امسال که آب را نیز از کشاورزان اصفهان قطع کرده بودند؛ یک زن کشاورز در اصفهان فریاد می‌زد که «ما داریم زندگی کاذب می‌کنیم. تمام زنان در خانه نان می‌پزند و سبزی پاک می‌کنند. در خانه دیگران کلفتی می‌کنند. این درد دل همه زنان کشاورز است. به خدا ما بدبخت شدیم؛ ما فقیر و بدبخت شدیم.»

برای اینکه کشاورز جرات دهان باز کردن و اعتراض نداشته باشد؛ باید امثال این حکم ضد انسانی را صادر کرد تا بقیه کشاورزان در این کشور که قوت لایموت‌شان از همین آب و خاک است؛ حساب دستشان بیاید که چه کسانی بر آن‌ها حاکم هستند.

این نظام نه تنها نان به سفره مردم نمی‌بُرد؛ از آن می‌دزدد و چپاول می‌کند و هزینه هزار فامیل و تروریسم خود می‌کند. جیب‌های گشاد خود را پر می‌کنند و در آخر حکم ضد انسانی شلاق برای کشاورز صادر می‌کنند. زهی بی‌شرمی!!

البته این پایان کار نیست! چونکه فقط باعث انباشته شدن مطالبات کشاورز خوزستانی تا معدنچی آق دره‌یی تا آن کارگر شهرداری می‌شود. راه کار پایان دادن به این همه ظلم، در دست خود ماست.

عفو بین‌الملل : ۲۰۱۸ «سال شرم» حکومت ایران با بیش از هفت هزار بازداشت

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy