چهارشنبه سوری چطور به وجود اومد؟ خیلی جالبه! از دستش ندین

165
چهارشنبه سوری چطور به وجود اومد؟ خیلی جالبه! از دستش ندین
چهارشنبه سوری چطور به وجود اومد؟ خیلی جالبه! از دستش ندین

سياوش يكى از مظلومترين چهره هاى شاهنامه است! كه زنِ پدرش، سودابه، بهش دل بست ولی سیاوش هرگزبه پدرش خیانت نکرد و فریب سودابه را نخورد. این ماجرا مدتی بعد به گوش پدرِ سیاوش، كيكاووس، رسيد و کیکاووس خشمگین شد! (درست داستانی مثل یوسف و زلیخا) سياوش از پدرش خواست تا براى اثبات پاكى و بيگناهيش از هفت تونل آتش بگذره و اگر سالم بيرون اومد، آنرا دليل بی گناهيش بدونه!

این آزمون آتش در آخرين سه شنبه سال اتفاق افتاد و سیاوش سربلند از آتش بيرون اومد. بنابراین به دستور کیکاووس قرار شد که فردای اون روز، یعنی چهارشنبه، وسط میدون اصلی شهر سوری به کل مردم بده! که شد چهارشنبه سوری و اين روز جشن ملى شناخته شد و ما ایرانیان هم آخرین سه شنبه سال را به ياد پاكى و انسانيت، با پريدن از روى آتش جشن ميگيريم. چهارشنبه سوری در حقیقت نشانی از پاکی ایرانی هاست.

نکته جالب اینکه مختار هم وقتی میخواست انتقام کشته شدن امام حسین(ع) که بی گناه بود را بگیره، تصمیم گرفت آخرین پنجشنبه ی ماه صفر قیام کنه و بعد این کار رو یک روز به جلو انداخت وبه نماد پاکی امام حسین(ع) از یارانش خواست که همه بر بام ها آتش روشن کنن!

اما رسوم رایج چهارشنبه سوری چی بود؟ از رسوم رایج حتی تا دهه ۵۰ این بود که بچه ها قاشق زنی میکردن! در این رسم دختر بچه ها و پسر بچه ها، چادرسر میکردن، تا شناخته نشن و به در خونهٔ همسایه هاشون می‌رفتن. صاحبخونه از صدای قاشق‌هایی که به کاسه‌ها می‌خورد به در خونه می اومد و توی کاسه‌هایی که دست بچه ها بود آجیل چهارشنبه‌سوری، شیرینی، شکلات، نقل و پول می‌ریخت! توی تهران قدیم، هم یک توپ نظامی بزرگ بود که به توت مرواید شهرت داشت و خرافاتی ها میگفتند حاجت میده و شب چهارشنبه سوری زن ها از هرجای تهران بود خودشون رو به توپ میرسوندند تا یا بختشان وا بشه . یکی از رسوم چهارشنبه سوری هم فال گوش ایستادن بود. به این شکل که دخترای مجرد، پشت یه دیوار فال گوش می ایستادن و اولین رهگذری که رد میشد حرفهایش تعبیر داشت!! رسم آخر این بود که آخرین دونه هایی که در زمستان انبار کرده بودند هر چی مونده بود، مثلا تخم هندوانه و خربزه و شاهدانه را می آوردن و روی آتش بو میدادن و با نمک تبرک میکردن و همه از اون میخوردن! اصطلاح نمک گیر شدن از همین جا اومده! روز چهارشنبه سوری همه نمک گیر هم میشدند!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy