نوشته‌های روی اسلحه مهاجم حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزیلند

54
نوشته‌های روی اسلحه مهاجم نیوزیلند
نوشته‌های روی اسلحه مهاجم نیوزیلند

 نوشته‌های روی اسلحه مهاجم حمله تروریستی به مسلمانان در نیوزیلند.

روز گذشته در حمله به دو مسجد ۵۰ مسلمان که در حال نماز بودند کشته شدند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy