حلیمه یعقوب خانم رئیس جمهور مسلمان، فساد در سنگاپور را به صفر رساند

2073
حلیمه یعقوب خانم رئیس جمهور مسلمان، فساد در سنگاپور را به صفر رساند
حلیمه یعقوب خانم رئیس جمهور مسلمان، فساد در سنگاپور را به صفر رساند

خانم حلیمه یعقوب رئیس جمهور مسلمان سنگاپور کسی است که وقتی در مصدر قدرت قرار گرفت فساد در سنگاپور را به صفر رساند. تمام مالیات ها را از محصولات سنگاپور حذف کرد.

او سطح بیکاری را در کشورش به یک درصد رسانید.

سطح درآمد در کشورش  را بالا برد بطوریکه سطح درآمد کشور سنگاپور در زمان او به ۲ تریلیون دلار افزایش یافت.

درآمد شهروند سنگاپور در سال به ۸۵،۰۰۰ دلار افزایش یافت.

و اعتبار کشورش را چنان بالا برد که گذرنامه سنگاپور ارزشمندترین گذرنامه در جهان شد.

خانم رئیس جمهور نزدیک به ده هزار پروژه بسیار بزرگ را به انجام رسانید.

با استفاده از توانایی های مردم فساد در سنگاپور را به صفر رساند. تمام مالیات ها را از محصولات سنگاپور حذف کرد.

حلیمه یعقوب میگوید:‌ «خطرناکترین فرد برای یک جامعه و یک کشور کسی است که بخواهد مادام العمر در قدرت باقی بماند!

او وطن فروش و خائن ترین فرد است، چرا که با اجازه ندادن در بقدرت رسیدن دیگران، فرصت خدمت نخبگان و افکار تازه و پیشرفت را از آن جامعه و از آن کشور سلب می کند.

با چنین کسی باید بمانند یک دشمن مبارزه کرد!

من حلیمه یعقوب بنده ای از بندگان خدا هستم و از خدا میترسم. هر کسی میخواهد با من برای مردم سنگاپور کار کند، من بخاطر خدا، خواهر او هستم.

 تصمیم و همّ و غم من، بالا بردن سطح زندگی شهروندان سنگاپور است»

این کشور اصلا ادعای حکومت مستضعفان ندارد و اصلا نیازی به صدور انقلاب احساس نمیکند. خان حلیمه یعقوب عمامه عوامفریبی بر سر نگذاشته است و برای برپا ماندن در قدرت تروریست صادر نمیکند و نیازی ندارد که کاخ سفید را حسینیه کند و در آنجا نماز بخواند در کشور خودش نماز میخواند و برای مردمش کار میکند.

زیرا عوامفریب و دزد و دجال و رند و حقه باز  و فاسد نیست ! او یک زن است که میشود به او اعتماد کرد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy