اتفاق تامل برانگیز در واریزی حقوق کارگران اعتصابی پتروشیمی مسجد سلیمان

110

امروز دوشنبه ۲۰ اسفند ۹۷ سومین روز اعتصاب کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان به دلیل عدم دریافت حقوق کارگران است.

 کارگران پتروشیمی مسجدسلیمان که کارفرمای آن شرکت چینی ووهان می باشد بدلیل وعده‌های دروغ و عدم پرداخت حقوق و پاداش کارگران توسط شرکت‌های نیرورسان ارژنگ ستبر تاراز، به ریاست آقای داوودی، شیما سپاهان به ریاست آقای کاظمی و وارگه سازان به ریاست آقای اردشیری از روز شنبه ۱۸ اسفند در اعتصاب به سر میبرند.

پیش از این سه روز کارگران به طور مستمر و روزانه در چندین نوبت به دفاتر شرکت های نیرو رسان جهت دریافت حقوق خود مراجعه کردند اما هیچ مسولی پاسخگوی کارگران نبوده و نیست.

به همین دلیل کارگران تصمیم به اعتصاب گرفتند و از روز شنبه ۱۸ اسفند ماه سال دست به اعتصاب زدند.

کارگران تمام ژنراتورها و دستگاه های سنگین را خاموش کرده و اجازه کار به دیگران را ندادند.
پس از این اقدام در مقابل دفتر شرکت چینی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از کارگران میگوید دلیل  اعتصاب ما بی توجی و دروغگویی مسولین است ما را سر می دوانند، چینی ها حقوقها را داده اند اما اینها بالا کشیدند و دستمزد چند ماه ما خورده شده است.

مثلا مسئول چینی اعلام کرد که شرکت های نیرورسان ایرانی دروغ میگویند، ما حقوق دی ماه، بهمن ماه، به همراه اضافه کاری آذر ماه، دی ماه، بهمن ماه و پاداش کارگران را مدتها قبل واریز کرده ایم.

اینجا مشخص شد که پول ما توسط خودی بالا کشیده شده است.

کارگران با شنیدن این خبر بسیار خشمگین شدند و اعتصاب آنها وارد مرحله تازه‌ای شده است.

یکی از کارگران گفت: من به کارگران یک حرف دارم و اون اینکه کارگران به محض عقب افتادن حتی یک ماه حقوق باید سریعا حقوق ماه خود را مطالبه کنند چون مشخص نیست وقتی پولهایشان روی هم انباشته میشود چه زمانی به دستشان میرسد.

دهمین روز تجمع کارگران پتروشیمی گچساران، مردم کازرون و بازاریان شیراز

اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی تندگویان با۲۰ماه کار بدون قرارداد ادامه دارد

اعتصاب غذای کارگران پتروشیمی، اعتراض کارگران طلبکار شهرداری، تجمع کارکنان مهربانو

بازداشت تحقیرآمیز شماری از کارگران اخراجی پتروشیمی پارس عسلویه

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy