تصاویر تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

107
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امروز ۲۰ اسفند ۹۷ دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این دانشجویان سپس با امضای طوماری اعتراض خود را برای مسولین ارسال کردند.

متن طومار اعتراضی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر خاکی صدیق

ریاست محترم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

احتراما به استحضار می‌رساند دیرزمانیست که دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از علت وجودی خود به عنوان “دانشگاه” فاصله گرفته و هر آنچه جز دانشگاه را راجع بدان می‌توان تلقی کرد؛ خواجه نصیری که به مثابه دانشگاه می‌بایست موجبات تحصیل علم و معرفت را برای همه اقشار فراهم می‌کرد تبدیل به بنگاهی شده است که حداقل امکانات تحصیلی را به ازای پرداخت هزینه‌ی گزاف در اختیار دانشجویان قرار می‌دهد و دیگر، اقشار محدودی توان ورود بدان را دارند.

گویی در ابتدای تاسیس آن، تصمیم بر این افول نبوده و اکنون با گذشت ۹۰ سالی که همواره افتخار قدمت آن از جانب روسایش می‌رود، این به اصطلاح قدیمی‌ترین دانشگاه ایران زمین به افقی دهشتناک گرفتار آمده است.

دهشتناک از آن جهت که این کهن دانشگاه به لحاظ غالب امکانات دانشگاهی در بدترین وضعیت ممکن نسبت به سایر دانشگاه‌های کم سن و سال به‌سر می‌رود و این افول آنچنان سرعت سرسام‌آوری دارد که سقوط برایش دور از ذهن نیست.

دانشجو، این رکن وجودی دانشگاه که بنا به اصل ۳۰ قانون اساسی باید امکانات تحصیلش تماما رایگان باشد به حاشیه رانده شده و در هر بزنگاهی حق تحصیل رایگان از وی سلب می‌شود؛ از دریافت هزینه‌ی گزاف آموزشی تا عدم ارائه‌ی خوابگاه دولتی برای دانشجویان روزانه و عدم ارائه‌ی تغذیه باکیفیت.

از سویی دیگر آنچنان این بی‌قانونی‌ها و تبعیض‌ها از جانب دانشگاه اعمال شده و به روال عمومی آن تبدیل گشته که گویی دیگر حقی برای به زبان آوردن آن نیز قائل نیست.

لیکن امروز ما دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی اعلام می‌داریم که دیگر زمان بی‌توجهی نسبت به حقوق اساسی دانشجویان به سر آمده و ما خواهان تمام حقوق حقه‌ای هستیم که دیرزمانیست به دست فراموشی سپرده‌اید که اهم آن‌ها به شرح زیر است:

۱- حذف بی قید و شرط جریمه‌های مربوط به واحدهای حذف شده، افتاده و جبرانی برای تمامی ورودی‌ها در تمامی مقاطع.

۲- اعطای خوابگاه به تمامی دانشجویان روزانه در همه‌ی مقاطع و اخذ شهریه خوابگاه منطبق بر نرخ مصوب صندوق رفاه وزارت علوم.

۳- بهبود کیفیت تمامی وعده های غذایی (صبحانه ، ناهار ، شام) و قرار گرفتن کنار غذا در وعده های ناهار و شام.

۴- فراهم‌سازی سرویس ایاب و ذهاب در ساعات پر تردد برای تمامی خوابگاه‌ها.

۵- حذف نمره درس افتاده از معدل و جایگزینی نمره کسب شده بالای ۱۴.

۶- حذف جریمه مصوب شده جهت ثبت نام هنگام حذف و اضافه.

۷- افزایش زمان ورود دختران دانشجو به خوابگاه تا ساعت ۲۴

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy