تشکیل جلسه اضطراری برای مهار ایران توسط شورای آتلانتیک

65
تشکیل جلسه اضطراری برای مهار فعالیتهای مخرب ایران توسط شورای آتلانتیک
تشکیل جلسه اضطراری برای مهار فعالیتهای مخرب ایران توسط شورای آتلانتیک

در یک جلسه که توسط شورای آتلانتیک در بروکسل تشکیل شد، جنگ سایبری و عملیات فریب جمهوری اسلامی! و پنهانکاریهای او با چهره‌ها و ماسکهای مختلف افشاگری شد.

در این جلسه که به تاریخ ۷ اسفند ۹۷ صورت گرفت کلیه شرکت کنندگان نحوه مقابله با سایبری سپاه پاسداران را برملا و آن را محکوم کردند.

این جلسه شورای آتلانتیک که در بروکسل به نام جلسه جنگ سایبری و دروغپردازی تشکیل شده بود، آقای  جک استابز خبرنگار رویتر گفت:

ما یک عملیات سایبری رژیم ایران را تابستان گذشته کشف کردیم. خبرهای جعلی دیدیم که هویت واقعی‌شان پنهان بود سایتهایی که از شبکه‌یی با حیله گری تغذیه می‌شدند.

جک استابز که مدیریت جلسه  شورای آتلانتیک را عده دار بود اضافه کرد: ما به تغییر تاکتیکهای رژیم ایران در این جنگها پی بردیم. این رژیم تواناییهای سایبری خود را در شبکه دروغپراکنی مورد استفاده قرار می‌دهد.

در این جلسه سفیر گوردون سونلند گفت: ما علیه فعالیت‌های شرورانه رژیم ایران کار می‌کنیم. تهدیدی جدیست اما قابل مهار است.

لی فوستر، Lee Foster مدیر تجزیه و تحلیل عملیات اطلاعاتی در شرکت اطلاعاتی فایر آی در مورد فعالیت‌های رژیم ایران گفت: آن چه ما کشف کردیم یک شبکه گسترده از سایتهای خبری ساختگی بود که منشأ و هویتشان را پنهان کرده بودند و پروپاگاندای حکومت ایران را در سراسر دنیا پیش می‌بردند.

محتوای این سایتها بسیار هم‌سو با منافع رژیم ایران بود.

لی فوستر افزود: ما شبکه‌ای را کشف کردیم که ادعا می‌کردند که چپ گرا و در کالیفرنیا هستند. اما آنها به‌شدت طرفداری از رژیم ایران را تبلیغ می‌کردند.

ما همچنین سایتهایی را کشف کردیم که منشأ آن ایران بود و خودشان را با جنبش مدافع سیاه پوستان هم‌سو می‌کرد که همه اینها مشکوک و سرنخهای خوبی برای کشف شبکه دروغپراکنی بودند.

طبعاً رژیم ایران قابلیتهای نفوذ سایبری دارد اما ما به‌صورت فشرده این فعالیت‌های مخرب را ردیابی می‌کنیم.

لی فوستر می‌افزاید: حکومت ایران به‌طور مرتب از افراد پیمانکار برای فعالیت‌های مخرب سایبر‌ی‌اش استفاده می‌کند.

به‌طور عام، این رژیم با گروههایی که تهدید جدی محسوب می‌شوند و همچنین گروههایی که در جرایم مالی هک کردن دست دارند، همکاری می‌کند.

تیم ارتباطات سایبری آمریکا، ایران را به دروغ پردازی درباره جنگنده جدید متهم کرد

تحریم ۱۰فرد و دو مجموعه سایبری توسط وزارت خزانه داری آمریکا + اسامی

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy