آیت‌الله سید جیکاک با معجزه‌ها و کرامات فراوان و تشخیص حرامزاده‌ها

88

آیت‌الله سید جیکاک با معجزه‌ها و کرامات فراوان و تشخیص حرامزاده‌ها جاسوس انگلیس که ریش مصنوعی از نخ نسوز داشت و برای اختلاف بین شیعه و سنی ‌میگفت اگر ریش من شیعه سوخت علی ناحق است و اگر ریش، این سنی سوخت پس عمر ناحق است و بقیه ماجرا …..

آیت‌الله سید جیکاک معروف به آیت‌الله سید جیجاک رئیس مالیه اصفهان در سال ۱۲۹۰ خورشیدی و بنا به اسناد بجا مانده از شهربانی اهواز، یک نظامی انگلیسی بوده‌است که بعنوان رابط سیاسی ارتش انگلستان در زمان اشغال ایران توسط ارتش‌های متفقین در منطقه خوزستان فعالیت می‌کرده‌است.

وظیفه وی ارتباط‌گیری با سران اقوام و عشایر و مقامات محلی ایران بوده‌است. ماژور درجه ای نظامی معادل سرگرد است. جیکاک در سال ۱۲۹۰ توسط مسیو مرنار رئیس کل مالیه ایران بعنوان مسئول مالیه اصفهان منصوب می‌گردد.

وی در آبان ۱۲۹۰ بعنوان رئیس مالیه اصفهان از سوی مسیو مرنار خزانه دار کل ایران منصوب می‌گردد.

وی در این سمت با سردار اشجع و سپس سردار ظفر بختیاری حاکمان بختیاری اصفهان همواره در اختلاف بودند. مالیات را قوت بخشد.

ژاندارمری خزانه اولین بار توسط مورگان شوستر خزانه دار کل در تهران تأسیس شده بود.

جیکاک و سردار ظفر بجز اختلاف در اصفهان نامه نگاری‌های متعددی به سوی مرکز کشور و شکایت از اقدامات یکدیگر داشتند.

میجر جیکاک مشهور به سید جیکاک یا سید جیکاک یکی از مأموران سازمان اطلاعاتی برون‌مرزی بریتانیا (MI6) در ایران بوده‌است که از پیش از جنگ جهانی دوم تا به ثمر نشستن نهضت ملی شدن صنعت نفت در میان ایل بختیاری و منطقه بویراحمد ایران فعالیت داشته‌است.

جیکاک در آغاز به عنوان شبانی کر و لال به مدت هفت سال در ایل بختیاری به آموختن فرهنگ و زبان بختیاری می‌پردازد و پس از فراگیری آن، به عنوان یک بختیاری در منطقه نفت‌خیز مسجدسلیمان سکنی می‌گزیند.

در طول حضور خود در آن منطقه با فنون شعبده‌بازی و حربه‌های دیگر، توجه مردم محلی را به خود معطوف می‌دارد و خود را به عنوان یک روحانی شیعه، جا می‌زند.

در طول حضور خود در میان ایل بختیاری، با بهره‌گیری از خرافه‌گرایی و جهل مردم، به انجام اعمالی می‌پردازد که از وی به عنوان یکی از صاحبان کرامات و معجزات یاد می‌شده‌است.

از آن جمله، با استفاده از دو مگنت و یک عصا که خاصیت آهنربایی داشته‌اند، کفش‌های خود را جفت می‌کرده‌است.

در موردی دیگری، مدعی می‌گردد که علی را در خواب دیده‌است که مردم را به فاصله گرفتن از نفت توصیه کرده و آن را نجس خوانده‌است.

وی کاغذی را به شکل دست انسان بریده، روی شانه خود چسبانده و در معرض آفتاب قرار گرفته‌است تا تفاوت فام میان جای انگشتان دست و رنگ طبیعی پوست ایجاد شود و آن را دست علی خوانده، که بر شانهٔ او کشیده شده‌است.

همچنین، در مناظره‌ای با یک آخوند شیعه، مدعی آتش گرفتن ریش دروغگو می‌شود و با استفاده از ریش نسوز، حقانیت خود را ثابت می‌کند.

وی همچنین عمامه ای نسوز داشته که از طریق آن به دیگران سید بودن خود را اثبات می‌کرده‌است.

سید جیکاک در راه جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت تمام تلاش خود را بکار برد.

او علاوه بر تشویق بختیاری‌ها به بی‌توجهی به ملی شدن صنعت نفت، کوشش نمود تا در کار هیئت خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس خلل ایجاد نماید.

به گفته حسین مکی به هنگام عزیمت هیئت خلع ید به آبادان، جیکاک تصمیم گرفت عده ای را تحریک کند تا اتومبیل اعضای هیئت را از روی پل بهمن شیر به داخل رودخانه بیندازد اما این توطئه ناکام ماند.

سرانجام دولت ایران که به کارشکنی و اخلال جیکاک در امر ملی شدن صنعت نفت پی برده بود وی را از ایران اخراج نمود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy