فیلمی از جلسه محرمانه در اتاق وزیر صنعت که به خاطر لج و لجبازی افشا شده

203

جلسه در اتاق وزیر صنعت نوبت صحبت به حمیدرضا موثقی رسیده است. بسم الله الرحمن الرحیم

بنده حمیدرضا موثقی هستم. اتحادیه تولید کنندگان بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور! آقای دکتر شریعت گفتند صبر کنید احمدی نژاد میرود ببینید چه شود چه فکر میکردیم و چه شد برادر

گفتند صبر کنید دولت اول دکتر روحانی تمام شود (ما که حاج حسن آقای روحانی را نمیشناختیم اما شما رو میشناختیم با شما کار کرده بودیم ، آقای جهانگیری رو میشناختیم)، آقای نهاوندی همین صندلی بغل دست شما نشسته بود ما میشناختیم اینها رو گفتند صبر کنید دولت اولش بگذرد کاشته است! در دوره بعدی دولت تدبیر و امید فصل برداشت است.

همه تلاش کردیم به دوره دوم برسه!

نیمه تدبیر و امید صبح پا شدیم دیدم همه زندگی و سرمایه مان شد یکسوم علی برکت‌الله!

خوابیدیم و پاشدیم دیدیم عه کارخانجاتمون تعطیل شد! همین حالا کارخانجات تعطیل پرسنل بیکار و خودمونم دربدر علی برکت‌الله!

برادر من کجا بروم من چکار کنم من اگر اهل رفتن بودم ۴۰سال رفته بودم.

آمدم تمام سرمایه ام رو پرسنلم رو اندیشه ام رو و تفکرم رو همه را گذاشتم اینجا برای دفاع از اون آرمانهایی که یک روز همه مان بهش معتقد بودیم!

چی میخوای بگی این روایت اگر آقای عسگر اولادی بذاره این یک جمله جمله آخر منه از امام صادق پرسیدند:

بنی امیه چه جوری شد از بین رفت و فرو پاشید؟

بنی امیه با اون عظمت اقتدار سیاست قدرت اطلاعات امنیت سپاه پاسداران نداشت یه سپاه دیگه ای داشت.

گفتند: چی شد بنی امیه از بین رفت؟

امام صادق فرمودند: (این را از من یادت بماند برای من کافی است.) فرمودند بنی امیه ندونستند چه کسی را در چه کاری بگمارند!‍ تعبیر از من است.

بنا رو کردن آهنگر آهنگر را کردن نقاش، نانوا را کردن مدیر ای تی مدیر ای تی رو کردن..

درد این مملکت ما ها صدتا دولت ترامپ بیان و بره

ما خودمون این مملکتو میتونستیم قشنگ مشکل این مملکت بی تدبیری و عدم مدیریت تو پیکره دولته که شما یکی از سرانش هستین.

مدیران شما برادر در هیچیک از نقاط مختلف صنعت معدن و تجارت مدیر نیستند و بلد نیستند!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy