سه زندانی سیاسی زندان شیبان اهواز در اثر شکنجه به بیمارستان منتقل شدند

78
پس از شکنجه وحشیانه زندانیان زندان شیبان اهواز سه زندانی به بیمارستان منتقل شدند انتقال سه زندانی به بیمارستان پس از شکنجه وحشیانه زندانیان زندان شیبان اهواز
پس از شکنجه وحشیانه زندانیان زندان شیبان اهواز سه زندانی به بیمارستان منتقل شدند انتقال سه زندانی به بیمارستان پس از شکنجه وحشیانه زندانیان زندان شیبان اهواز

روز یک شنبه ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۷؛ شمارى از زندانيان سياسى زندان شیبان بند ۵ بعد از درگيرى با مسؤولين زندان مورد شکنجه وحشیانه عوامل زندان در حیاط این زندان قرار گرفتند.

حال سه نفر از زندانیانی که به پس از شکنجه به بیمارستان منتقل شده اند وخیم گزارش شده است.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛ بعد از اعتراضات اخير زندانيان سياسی امنيتى و اعتصاب غذاى آنها در اعتراض به عدم تفكيك جرائم، مسؤولين زندان شیبان  زندانيان ديگر جرائم را از زندانيان سياسى به بند ۸ منتقل كردند و زندانيان سياسى را فقط در بند ۴،۵ گذاشتند.

اما در بين آنها باز هم تعدادی از زندانیان عادی حضور داشتند که روز یکشنبه با زندانیان سیاسی درگیر شدند.

منابع مطلع مى گويند: در هنگام درگيرى مسؤولين زندان از جمله سخاوت رئيس زندان، لاله زاری، زارع، ذولفقاری و سید حمید موسوی در صحنه حاضر شدند و با زندانيان سياسى درگير مى شوند كه به دليل مقاومت زندانيان سياسى، مسؤولين زندان مجبور به فرار مى شوند.

بعد از این درگيرى، نيروهاى امنيتى به بند ۵ هجوم آورده و ۱۲ نفر از زندانيان را به محوطه آورده و در حیاط شکنجه میکنند و سپس آنها را به انفرادی منقتل کرده اند.

بنا به گزارشات حال سه نفر از زندانیان پس از شکنجه بسیار وخیم است و زندانبانان مجبور شده اند که آنها را به بیمارستان منتقل کنند.

اسامی زندانیان منتقل شده به بیمارستان: عبدالرزاق عبیداوی از اهالى حميديه، شبیب سواری از اهالى كوى علوى و امیر معاوی از اهالى ملاشيه میباشند.

شايان ذكر است كه از روز يكشنبه ۱۲ اسفند ماه تا امروز زندانيان بند ۴ و ۵ از تماس با خانواده ها ممنوع شده اند.

زندانيان زندان شیبان از تمام شهروندان درخواست مى كنند كه با سازمان زندانها در تهران تماس گرفته و وضعيت بغرنج زندانيان زندان شيبان را گزارش دهند.

شماره ارسال پيامك:۳۰۰۰۲۷۳۶

تلفن: ۲۴۵۸۹۱۱۸

شکستن پاهای زندانی اهوازی زیر شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری در زندان شیبان اهواز

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy