تصاویر بیشتر از تظاهرات ناگهانی امروز بازنشستگان فولاد اصفهان

68

امروز چهارشنبه صدها تن از بازنشستگان به صورت ناگهانی به خیابان آمدند و در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات خود تظاهرات کردند.

مطالبات بازنشستگان از جمله پایین بودن حقوق بازنشستگان است آنها میگویند با اینکه هزینه زندگی دهها برابر شده است حقوق بازنشستگان از منهای خط فقر هم پایین تر است و حکومت غارتگر به فکر آنها نیست.

این تظاهرات در شرایطی صورت گرفت که رژیم  نیروهای سرکوبگر خودش و ماشین های ضدشورش را به سمت تظاهرکنندگان فرستاده است.

تظاهرکنندگان شعار می دادند:

حسین حسین شعارشون    دروغ و دزدی کارشون

فریاد فریاد از این همه بیداد

همشهری با غیرت حمایت حمایت

دشمن ما همین جاست دروغ میگن امریکاست

اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن

عزا عزاست  امروز روز عزاست امروز   حقوق بازنشسته زیر عباست امروز

بازنشستگان به همراه مردم به جان آمده که از چهارباغ حرکت خود را شروع کردند  به سمت خیابان انقلاب راهپیمایی نمودند.

این تظاهرات با استقبال عمومی مردم محلی روبرو شد.

معترضین در این تظاهرات شعار می دهند:

حسین حسین شعارشون دزدی ها افتخارشون

فریاد فریاد از این همه بیداد.

یکی از تجمع کنندگان میگوید این حضور ناگهانی باعث وحشت بسیار نیروی انتظامی شده بود به طوریکه سراسیمه وبه صورت علنی فریاد میزدند آماده باش آماده باش!

این اطلاع رسانی بسیار خوب صورت گرفته بود و به گوش جنایتکاران مخبر نرسیده و به همین خاطر به خوبی برگزار شد.

یادآوری میشود بنا به فراخوان آقای هاشم خواستار قرار است روز پنجشنبه بازنشستگان برای بدی معیشت اعتراضاتی در مقابل اداره آموزش و پرورش داشته باشند. بازنشستگان اصفهان این تجمع را روز پنجشنبه در میدان انقلاب این شهر برگزار خواهند نمود.

لینک مرتبط

تظاهرات بزرگ بازنشستگان فولاد اصفهان ، با خروش فریاد از اینهمه بیداد + فیلم

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy