تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ‌کرج و دانشگاه علوم و فناوری بهشهر

77
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ‌کرج و دانشگاه علوم و فناوری بهشهر
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ‌کرج و دانشگاه علوم و فناوری بهشهر

طی ماه اسفند اعتراضات دانشجویان در شهرهای میهن نسبت به ماه‌های قبل فزونی داشته است امروز دو تجمع اعتراضی یکی در دانشگاه ‌کرج و دیگری در دانشگاه علوم و فناوری مازنداران در بهشهر شکل گرفت.

با نزدیکتر شدن به ایام عید تظاهرات مردم بیشتر از قبل شده است.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه ‌کرج

صبح امروز سه شنبه۱۴ اسفند ۹۷ تعدادی از دانشجویان دانشگاه کرج در اعتراض به تعطیل شدن جلسه پرسش و پاسخ که از قبل برای آن فراخوان داده شده بود در محوطه تجمع کردند.

این جلسه توسط رئیس پردیس تعطیل شده است.

در این جلسه قرار بود مشکلات دانشجویان در پرسش و پاسخ حضوری در این جلسه توسط رییس پردیس پاسخ داده شود ولی تعطیل شد.

این اولین بار نیست که روسای دانشگاه نسبت به معظلات و مشکلات دانشجویان بی توجهی نشان میدهند.

چندی پیش نیز در دانشگاه ملی تهران رییس دانشگاه بدون توجه به خواسته دانشجویان محل جلسه را ترک کرد و که با اعتراض دانشجویان مواجه شد.

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم و فناوری مازندران در بهشهر

امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم وفناوری مازندران نسبت به کیفیت نامطلوب و وضعیت بسیار بد غذایی سلف؛ اعتراض کردند. دانشجویان با چیدن ظروف غذایشان از سلف تا ساختمان دفتر رییس دانشگاه اعتراض خود را نشان دادند.

یادآوری میشود پیش از این نیز دانشجویان پرستاری بهشهر در روز ۹ اسفند ماه سال جاری در اعتراض به کیفیت بد غذایی دست به اعتراض زده بودند.

کیفیت غذا دراکثر دانشگاه های کشور پایین آمده است بخصوص پس از گرانی قیمت گوشت این معضل تشدید شده است.

لینکهای حرکتهای اعتراضی دانشجویان در ماه اسفند:

همبستگی دانشجویان با کارکنان اعتصابی راه‌آهن تبریز

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی خمینی

تجمع اعتراضی شبانه دانشجویان دختر خوابگاه طرشت۲ به نا امنی

تجمع شبانه دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به عدم امنیت در برابر مامورین

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حمله حراست به خوابگاه دانشجویان

تجمع اعتراضی دانشجویان پردیس کشاورزی دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد+ فیلم

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy