حکم تخریب ویلای دختر وزیر سابق برای روز یکشنبه قطعی است

122

علی حیدریان در گفتگوی تلفنی با برنامه تهران۲۰ درباره تخریب ویلای دختر وزیر سابق گفت: حکم تخریب ویلای دختر یکی از وزرای سابق صادر و قطعی شده است.

وی افزود: کارشناس رسمی دادگستری آمده و بررسی کرده چه مقدار از ویلای وی تخلف داشته است و در حیطه جواز نیست تا حکم را اجرا کنیم.

شهردار لواسان گفت: روز گذشته نامه به دادگستری زده ایم که به ما پیمانکار و نیروی انتظامی بدهد و امیدوارم شنبه یا یکشنبه حکم را اجرا کنیم.

کشف انبار داروی فاسد

اواسط مرداد ماه سال جاری انبار داروهای احتکار شده به ارزش ۵میلیارد تومان در استان البرز کشف شد. پس از کشف این انبار، معلوم شد که این انبار متعلق به یک دختر وزیر سابق است.

در بررسی های اولیه مشخص شد که در این انبار، تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده و وی قصد توزیع داروهای فاسد را داشته است.

شنیده شده اغلب این داروها جزو داروهای جنرال و مکملها بوده که قرار بوده است این فرد آنها را به بازار تزریق کند.

تداخل صنفی در کنار احتکار

تخلفات دختر وزیر سابق به همین جا ختم نمیشود چرا که این فرد اجازه فعالیت در این حوزه و مجوزهای لازم را نداشته است، به همین دلیل تداخل صنفی را هم باید به تخلفات این فرد اضافه کرد.

در همان ماه مرداد سال جاری سخنگوی سازمان تعزیرات پس از انتشار خبر کشف انبار داروهای احتکار شده گفت: اینکه پرونده مزبور به یکی از افراد دولت وابستگی داشته باشد، در روند رسیدگی تاثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود.

در بررسی های اولیه این پرونده مشخص شد که این فرد پیش از این هم با استفاده از برخی مجوزهای شبهه دار به بازار دارویی کشور ورود کرده است، این فرد قصد توزیع داروهای تاریخ مصرف گذشته به بازار را داشته است.

بهر حال سر آن موضوع که نفهمیدیم چی شد و فراموش کردیم اما سوال اینجاست که محلی که قرار است در لواسانات خراب شود مال همین دختر وزیر است یا دختر وزیر دیگری است! طرح این معما مشخص میکند که خانمهای آقازاده (نکبت زاده) در کار قاچاق و خلاف خیلی فعالند!

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy