صحنه انزجار آمیز التماس زنان متقاضی کار، برای تیزر تبلیغاتی نماینده+ فیلم

178

بحران بیکاری در آباده باعث شده هر روز صبح بیرون کارخانه تعداد زیادی از زنان تجمع کنند و با التماس از رییس درخواست کار کنند. اینجا کارخانه کاشی پاسارگاد سرام است.

رییس اگر از کسی خوشش بیاید به او اجازه ورود می‌دهد و استخدامش می‌کند.

در ویدئوی بالا مالک یک کارخانه کاشی سازی را بهمراه یک نماینده مجلس شورای اسلامی مشاهده می کنید که باد به غب غب انداخته اند و با منت و رضایت از خود به زنان محرومی که التماس می کنند، می گویند که به آنها کار خواهند داد.

فیلم؛ دیدن این صحنه‌ها اعصابی پولادين می خواهد

این زنان هر روز ساعت ۵ صبح برای جلب نظر رئیس، پشت درب کارخانه به انتظار می‌نشینند.

آن کسی که در فیلم قول کار می‌دهد مالک کارخانه است و آن که می‌خندد زارع نماینده مجلس از آباده است.

التماس مردم را به تیزر تبلیغاتی نماینده تبدیل کرده اند.

صحنه انزجار آمیزی که در آن التماس زنان محروم که متقاضی کار هستند را به تیزر تبلیغاتی تبدیل کرده اند.

یکی از خوانندگان سایت رادیو پیام اسرائیل در کامنتی نوشته است:

دیدن فقر و زجر مردم ایران قابل تحمل نیست. ما ملتی یکپارچه و متحد بودیم. ما ملتی صلح طلب و آزاد اندیش بودیم.

چه شد که گروهی غارتگر بر ما مسلط شدند؟

چه شد که مردم اینچنین در فلاکت بسر میبرند؟

چه شد که گروهی جاهل به خود لقب علامه می‌دهند و دانشمندان و متخصصان و جوانان پر استعداد ما به نان شب محتاج شده اند؟

چه شد که نظامیان و سربازان وطن، خاموش به تماشای ستم بیدادگران و ویرانی وطن نشسته اند؟

لینکهای مشابه

نوزاد فروشی به دلیل فقر مالی

ایران – زندگی مردم در زیر خط فقر با گوشت قسطی و کارت ملی

گرسنگی و فقر غذایی سلامت مردم را تهدید می‌کند

گزارش بانک جهانی و مرکز پژوهشهای مجلس درباره افزایش فقر در ایران

خودکشی درجه‌دار نیروی انتظامی به دلیل فقر در حیاط فرمانداری فیروزآباد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy