کنفرانس مونیخ با ۲واقعه به موازات هم نظام ولایت را قیچی کرد

192
کنفرانس مونیخ با ۲واقعه به موازات هم نظام ولایت را قیچی کرد
کنفرانس مونیخ با ۲واقعه به موازات هم نظام ولایت را قیچی کرد

روز ۲۸بهمن در کنفرانس مونیخ آلمان ۲واقعه به موازات هم رخ داد که بسان ۲لبه قیچی نظام ولایت را مورد تهاجم قرار داد:

ـ تأکید بر نقش زیانبار رژیم در کنفرانس امنیتی مونیخ

ـ تظاهرات اعتراضی و خشم‌آگین چندصد نفرهٔ ایرانیان پشت در کنفرانس مونیخ علیه حضور ظریف در آن کنفرانس!

در کنفرانس مونیخ آنگلا مرکل علیه نقش مخرب رژیم ایران موضعگیری قاطعی کرد و با صراحتی بیشتر از گذشته، در کنفرانسی که موضوعش امنیت جهان است، گفت:

«آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه هدف یکسانی را دنبال می‌کنند و آن مهار نقش زیان‌بار ایران است». واقعیت این است که در ۴۰سال گذشته، آلمان همواره یکی از طرف‌معامله‌های اصلی حاکمیت آخوندی در زمینه‌های اقتصادی و تکنولوژی و سیاسی بوده است.

از این رو جملات خانم مرکل در حضور ظریف و تأکید بر اتحاد مواضع با آمریکا علیه آخوندها، به‌خودی‌خود گویای تعادل‌قوای جدید جهانی علیه رژیم می‌باشد.

یکی دیگر از رویدادهای مهم کنفرانس مونیخ سخنان تند معاون رئیس‌جمهور آمریکا علیه رژیم ایران بود.

وی که قبل از کنفرانس از اردوگاه کشتار جمعی و آدم‌سوزی آشویتس بازدید کرده بود، رژیم خامنه‌ای را مشابه رژیم هیتلر توصیف نمود و عبارت «هم‌دهانی آخوندها با یهودستیزان» را استفاده کرد.

واضح است که به فاصلهٔ ۳روز از کنفرانس ورشو که موضوعش رژیم ملایان بود، این اظهارات چه بار سنگینی در کنفرانس مونیخ علیه حاکمیت ولایت فقیه ایجاد کرده است.

جنبهٔ دیگر کنفرانس مونیخ که وضعیت مشابه در کنفرانس ورشو را علیه نظام آخوندی تشدید می‌کرد، انتقاد شدید مایک پنس به کشورهای اروپایی در موضوع برجام بود.

ظهور بی‌پردهٔ این مواضع در یک کنفرانس امنیتی بین‌المللی، گویای ۲امر مهم و موازی است:

ـ سیاست مماشات با ملایان ضربه کاری و کمرشکن خورده است!

ـ فشارهای بین‌المللی و اتحاد علیه آخوندها بیشتر و بیشتر خواهد شد!

همین ۲کنفرانس ورشو و نکات مطرح شده در کنفرانس مونیخ از نشانه‌های این واقعیت هستند.

تاریخچهٔ کنفرانس مونیخ

کنفرانس مونیخ از سال ۱۹۶۳تاکنون سالیانه در شهر مونیخ برگزار شده است و پنجاه‌و‌پنجمین جلسه خود را با شرکت حدود ۶۰۰نماینده از دولتمردان و کارشناسان سیاسی، اقتصادی، علمی و نظامی کشورهای جهان از ۲۶تا ۲۸بهمن در شهر مونیخ آلمان برگزار نمود.

موضوع این کنفرانس بررسی بحرانهای کنونی و چالشهای امنیتی آینده جهان است.

حضور ایرانیان در صحنه

در بیرون این کنفرانس نیز تظاهراتی برگزار شد که اهمیت آن کمتر از نکاتی که در بالا برشمردیم نیست.

ایرانیان  با حضور هم‌زمان در مونیخ و جلو محل برگزاری کنفرانس، فریادی رسا و اعتراضی عصیانی را علیه حضور ظریف وزیر خارجه آخوندها به جهان اعلام کردند.

حضور ایرانیانی که ۲روز قبل از آن در ورشو آن تظاهرات بزرگ را رقم زدند، اتحاد و اقدام عمل ایرانیان آزاده علیه تروریسم بین‌المللی آخوندی است.

این حضورهای فوری ایرانیان در عرصه‌های بین‌المللی، در پشتیبانی از قیام مردم ایران در داخل کشور محسوب می‌گردد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy