جواد ظریف در کنفرانس مونیخ به دام خبرنگار افتاد و خراب کرد + فیلم

570

در کنفرانس مونیخ فضیحت تروریسم آخوندی در خاک اروپا گریبان جواد ظریف را گرفت.

جواد ظریف در کنفرانس مونیخ توسط خبرنگاران زیر سوال رفت.

وی که در مورد تحریم‌های اروپا علیه رژیم به‌خاطر اقدامات تروریستی زیر سوال رفته بود برای فرار به ریسمان خاشقجی و .. متوسل شد و خارج از عرف دیپلماتیک بلوا کرد و

وی در مورد سوال دو تابعیتی ها اراجیفی را تحویل داد که موهوم بود

وی درباره دستگیر شدن فعالین محیط زیست گفت:من پروفسور حقوق بشرمو حقوق بشر برای ما مسئله امنیتی است.

عصبانيت خارج از عرف ديپلماتيك، پاسخهاى تكرارى، رجوع به تاريخ و.

وی در مورد بمب گذاری در مراسم مجاهدین اما افسار پاره کرد و قابل کنترل نبود.

وقتی در این مورد به سؤال کشیده شد!  برای فرار از مسئولیت بمب‌گذاری و ترورها به تکرار دروغهای پیشین برای توجیه اقدامات تروریستی رژیم پرداخت.

جواد ظریف گفت: آمریکا به دوستان اشتباه گوش می‌دهد ما هنوز هستیم.

آنچه روشن است این است که کسانی از ۲۰۱۲ در لیست تروریسم اروپا بوده‌اند و چه شد که یک شبه آنها از لیست تروریستی بیرون کشیدند؟

… در ۱۹۹۸ آمریکا سازمان مجاهدین خلق را در لیست تروریستی قرار داد و در ۲۰۱۲ آنها را از لیست خارج کردند.

 رودی جولیانی روز گذشته برای مجاهدین صحبت کرد.

جان بولتون عصبانی است زیرا که به مجاهدین وعده داد که در ۲۰۱۹ در ایران با آنها جشن می‌گیرد اما آنها هنوز در پاریس هستند.

جان بولتون در مراسم سالیانه مجاهدین سخنرانی می‌کند.

این در حالی بود که ایرانیان در همان شهر با تابلوهای ظریف برو گمشو در خیابان ایستاده بودند.

روز ۲۸بهمن ایرانیان علیه حضور وزیر خارجه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ تظاهراتی در این شهر برگزار کردند.

آنها خواستار اخراج جواد ظریف از این کنفرانس بودند.

ایرانیان تأکید کردند جواد ظریف عضو شورای امنیت رژیم است و در همه تصمیمات تروریستی و جنایتکارانه رژیم، از جمله طرح تروریستی برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین در پاریس دست  داشته است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy