نخستین جلسه دادگاه رضوان احمدخانبیگی در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب

56
نخستین جلسه دادگاه رضوان احمد خانبیگی در شعبه 26دادگاه انقلاب
نخستین جلسه دادگاه رضوان احمد خانبیگی در شعبه 26دادگاه انقلاب

صبح امروز ۲۸بهمن ۹۷ جلسه نخست دادگاه سه فعال مدنی و اجتماعی رضوان احمدخانبیگی (همسر بهفر لاله زاری)، امیرمهدی صدیق آرا و علی امین املشی که از دیماه ۹۷ در زندان اوین بازداشت هستند: در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشاری برگزار شد…

اتهامات این سه هموطن:

_اقدام علیه امنیت ملی.

_اجتماع و تبانی و ارتکاب به جرم برعلیه امنیت داخلی و خارجی. و

_تبلیغ علیه نظام، است و جلسه بعدی دادگاه به هفته آتی موکول شد.

خانم رضوان احمدخانبیگی و آقایان صدیق آرا و املشی تا کنون از اجازه ورود وکیل و بازداشت وثیقه در پرونده محروم شده اند…

شایان ذکر است که بهفر لاله زاری (همسر رضوان احمدخانبیگی که به خاطر نوشتن مقالات حقوقی در زندان بود) اخیرا از زندان آزاد شده است.

بنا به گزارشات رسیده خانم خان بیگی دچار تشنج و صرع و آقای صدیق آرا دچار عفونت کلیه هاست که در پی زندانی شدن، بیماری آنها به شدت تشدید شده است.

بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین (محمدنصیرپور) به صورت کاملا غیرقانونی: از قبول وثیقه برای این سه فعال اجتماعی خودداری نموده و ضمن تمدید بدون تاریخ بازداشت، حتی اجازه ورود وکیل به پرونده را نمیدهد.

کیفرخواست مشترک این سه فعال مدنی صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

رضوان احمدخانبیگی روز چهارشنبه ۱۹ دی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و هم اکنون بیش از یکماه است که با اتهامات ساختگی در بند نسوان زندان اوین بسر میبرد.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy