بیمارستان نمازی شیراز و خورشید اصفهان مریضهای بی‌پول را بیرون می‌اندازند

87

در بیمارستان خورشید اصفهان یکی از مریضهای بی‌پول را که یک خانم است از بیمارستان بیرون می اندازند!

نظام فریبکاری که سنگ بنای خود را ابتدا بر پایه کمک به مستضعفان گذاشته بود، اکنون تنها قشری را که زیر پای خود له کرده همین قشر نیازمند بوده و تا توانسته جیب‌های آنها را زده و به کیسه عوامل غارتگرش را پر کرده است. حکومتی که نه جمهوری‌‌ست و نه اسلامی.

یک بانوی هموطن بی کس و بی پناه که از حمایتی برخوردار نیست در بیمارستان خورشید اصفهان بستری میشود.

خودش میگوید: در بیمارستان خورشید اصفهان می‌خواسته عمل ریه کنه اما چون پولش کم و دفترچه بیمه‌اش ناقص بوده گفتن اولویت ما با کسایی که پول زیاد میدن، انسانیت کدومه ما پول رو می‌شناسیم، اگه همین امروز بیمارستان رو ترک نکنی با نگهبانی با اردنگی میندازیمت بیرون!

بعد من رو با وسایلم گذاشتند جلوی در بیمارستان خورشید و من تا نه شب از سرما میلرزیدم کلیه ام هم درد میکرد از دیروز کمرم مثل سنگ شده و…

در بیمارستان هم وقتی بستری بوده از تخت پایین می افتد و دست و پایش کبود میشود به دلیل بی پولی کسی رسیدگی نمی‌کند و در نهایت با وجود مشکلات کلیوی نیز از بیمارستان خورشید بیرونش می‌کنند.

اینجا هم شیراز است این پیرمرد دیابت دارد اما در مملکت اسلامی که قرار بود آب و برق و اتوبوس را مجانی کنند و مردم را به مقام انسانیت برسانند از بیمارستان بیرون انداخته شده است.

تصویر زیر یکی از مریضهای بی‌پول در بیمارستان نمازی شیراز است:

این پیرمرد دیابت دارد اما در مملکت اسلامی که قرار بود آب و برق و اتوبوس را مجانی کنند و مردم را به مقام انسانیت برسانند از بیمارستان بیرون انداخته شده است.

میگوید بیماری دیابت قند خون دارم در بیمارستان نمازی شیراز بستری بودم بدلیل اینکه پول نداشته هزینه بیمارستان را پرداخت کند او را از بیمارستان بیرون انداخته اند.

او از کسانی است که در جبهه در جنگ خمینی شرکت کرده و میگوید: خودم جبهه بودم ولی الان ناتوان شدم.

لینک مرتبط

پول درمان مردم ایران صرف بیمارستانهای کشورهای منطقه میشود

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy