اعدام خواهران کعبی پرستارانی که ضدانقلاب را در بیمارستان مداوا کردند

862
اعدام خواهران کعبی پرستارانی که ضدانقلاب را در بیمارستان مداوا کردند
اعدام خواهران کعبی پرستارانی که ضدانقلاب را در بیمارستان مداوا کردند

خواهران کعبی شهلا کعبی۳۴ساله و نسرین (فرشته) کعبی۲۷ساله دو پرستاری بودند که به اتهام همکاری با ضدانقلاب از طریق مداوای آنها در بیمارستان سقز به مرگ محکوم و اعدام شدند.

خواهران کعبی به اتهام «شرکت در درگیری‌های کردستان» و «همکاری با افراد مهاجم» و «مداوای ضدانقلاب در بیمارستان سقز» به دستور صادق خلخالی اعدام شدند.

شهلا و نسرین کعبی در پائیز ۱۳۵۸ دستگیر و به قزوین تبعید شدند، اما در بهار ۱۳۵۹ بعد از آنکه مذاکراتی میان نمایندگان دولت و «هیئت نمایندگی خلق کرد» انجام شد، به همراه دیگر تبعید شدگان به کردستان بازگشتند.

با این حال در ۲۴ خرداد ۱۳۵۹ برای بار دوم دستگیر شدند و در زندانهای سقز، اوین، و سنندج و کرمان دوران بازداشت خود را به مدت سه ماه گذراندند.

حکم اعدام خواهران کعبی همراه با گروهی دیگر در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۵۹ شبانه در پادگان سنندج صادر شد.

برای آنها دادگاهی تشکیل نشد و دفاعی نیز صورت نگرفت. نزدیک سحر در ساعت ۴:۳۰، حکم اعدام در همان پادگان به اجرا درآمد. در رابطه با صحنهٔ اعدام خواهران کعبی، یکی از زندانیان حاضر در محل اعدام چنین نقل کرده‌است:

«زندانبان نسرین و خواهر بزرگترش شهلا را بدون هیج سؤال و جوابی از بند زندان بیرون می‌برد.

دو خواهر با دستان بسته و در کنار هم پشت به دیوار می‌ایستند. پاسداری دو تکه پارچه سیاه رنگ را برای بستن چشمان این نفر می‌آورد.

نسرین مخالفت می‌کند و چشم‌بند نمی‌خواهد. شهلا خواهر بزرگتر چشم‌بند را می‌پذیرد و در جواب خنده تحقیرآمیز پاسدار که «تو می‌ترسی، ها؟» می‌گوید البته که نه، فقط نمی‌خواهم شاهد مرگ خواهرم باشم.

در این‌جا نسرین هم خواهان چشم‌بند می‌شود.»

روزنامهٔ جمهوری اسلامی در خبر اعدام، اتهام شهلا و نسرین کعبی را «شرکت در درگیری‌های اخیر» و «همکاری با افراد مهاجم» عنوان کرده بود، اما خانوادهٔ آن‌ها بعداً اظهار داشتند که در هنگام بازداشت، مسئولان جرم آن‌ها را «مداوای ضدانقلاب در بیمارستان سقز» اعلام کرده بوده‌اند.

خویشاوند خانم کعبی در مصاحبه تاکید کرد که خواهران کعبی اصلا سیاسی نبود و فقط به عنوان یک پرستار در بیمارستان به مداوای مجروحین درگیری‌های مسلحانه پرداخته بود.

و این قصه‌ ۴۰سال است ادامه‌ دارد

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy