فراخوان هاشم خواستار نماینده معلمان جهت برگزاری تجمع در ۲۵ بهمن

65
فراخوان هاشم خواستار نماینده معلمان جهت برگزاری تجمع در 25 بهمن
فراخوان هاشم خواستار نماینده معلمان جهت برگزاری تجمع در 25 بهمن

روز ۲۲ بهمن ۹۷ فراخوان هاشم خواستار نماینده فرهنگیان برای تجمع  در مقابل ادارات آموزش و پرورش منتشر شد. در این فراخوان هاشم خواستار از همکاران فرهنگی خود خواست که روز پنجشنبه۲۵ بهمن ماه شاغل و بازنشسته ،ساعت ۱۰ در جلو ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تجمع کنند. متن فراخوان هاشم خواستار در پی می آید:

همکاران گرامی !

در کشورهای آزاد و دموکراتیک ان جی اوها ازاد هستند تا در کمال آزادی مردم ،کشورشان را از هرصنفی که باشند سازماندهی کنند. بالعکس حکومت های استبدادی و دیکتاتوری دشمن ان جی اوها بوده و تلاش میکنند در تشکل های صنفی نفوذ کرده تا آنرا از درون خالی کنند (دو سال قبل با خیانت نماینده ی استانداری که بجای نظارت مجری شد و برگه های رای را فله ای توزیع و انتخابات را به هم زد ودر مرحله ی دوم انتخابات ، با آوردن فرهنگیان بسیجی با اتوبوس، کانون صنفی فرهنگیان خراسان را مصادره و اینها تا کنون تنها چند بیانیه در دفاع از رهبر داده اند.) و چنانچه موفق نشده و آن تشکل صنفی در صدد احقاق حقوق اعضاء خود با بگیر و ببندهایی روبرو میشود.

امسال متاسفانه تعداد زیادی از همکاران معلم ما را گرفته و زندان کردند که بعد از ماه ها بازداشت ،با وثیقه های سنگین موقتا آزاد شدند. از طرفی همکاران زیادی همچون عبدالرضا قنبری، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و…سالها و ماه هاست که با احکام سنگین در زندان بسر میبرند.

از نشانه های بارز و شناخته شد ه ی حکومت های استبدادی همین زندان کردن معلمان است. (اعدام و تبعید و اخراج و … که در ایران اسلامی آقایان رکورد زده.)

در تمام کشورهای دموکراتیک بودجه بندی کشور بر اساس جمع بندی نظرات همین ان جی اوها بسته می شود.

ولی در کشورهای استبدادی و دیکتاتوری (همچون کشور ما ایران) در بودجه بندی نه تنها نظرات ان جی اوها را نمی خواهند، بلکه بودجه به نهادهایی داده میشود که چه بسا ضرر و زیان های جبران ناپذیری به کشور و ملت وارد کند.

نمونه اش اختصاص هزاران میلیارد تومان بودجه به نهادهای به اصطلاح فرهنگی(حوزه های علمیه و…) که از درون آن نه تنها هیچ چیز بیرون نمی اید بلکه اثرات بسیار مخرب و منفی بر مذهب و دین مردم میگذارد.

(دانش اموزان کلاس اول ابتدایی بعد از شش ماه یعنی در عید نوروز همان سال میتوانند کتاب و روزنامه بخوانند،مقایسه کنید با حوزه های علمیه که با هزاران میلیارد تومان بودجه از درون ان چی بیرون می اید.)

در طول تاریخ حق گرفتنی بوده و هست، بنابراین پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷ ساعت ۱۰ در سرتاسر ایران در جلو ادارات کل اموزش و پرورش گرد هم آمده تا اعتراضمان را به این همه بی عدالتی و تبعیض به گوش ملت قهرمان ایران و مسئولین بی مسئولیت برسانیم.

ایران مشهد سید هاشم خواستار نماینده ی معلمان ازاده ی ایران۲۲ بهمن ۹۷

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy