اسرائیل اهدافی را در استان مرزی القنیطره در جنوب سوریه گلوله‌باران کرد

33
اسرائیل اهدافی را در استان مرزی القنیطره در جنوب سوریه گلوله‌باران کرد
اسرائیل اهدافی را در استان مرزی القنیطره در جنوب سوریه گلوله‌باران کرد

رسانه‌های رژیم سوریه دوشنبه ۱۱ فوریه اعلام کردند اسرائیل اهدافی را در استان مرزی القنیطره در جنوب سوریه گلوله‌باران کرد، این حملات خسارت‌های محدودی را در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری‌ها به نقل از رسانه‌های رژیم سوریه یگان‌های توپخانه‌ای اسرائیل بیمارستانی ویران شده و پست دیدبانی در استان القنیطره هم مرز با اسرائیل را هدف حملات خود قرار داده گلوله‌باران کردند.

حمله توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطقی در «قنیطره» سوریه

به گزارش منابع محلی در این حملات ۸ موقعیت و هدف ازجمله چند برجک دیدبانی متعلق به رژیم ایران هدف قرار گرفته است. رسانه های رسمی سوری نیز این حملات را تأیید کردند.

در ٢٢ بهمن‌ماه، سپاە قدس توسط اسراییل بار دیگر ھدف قرار گرفت

حملات اسراییل بە سپاە قدس در «قنیطره» سوریه تایید شده است.

به گزارش منابع محلی، در این حملات ۸ موقعیت و هدف از جملە چند برجک دیده‌بانی متعلق به رژیم ایران هدف قرار گرفته است.

رسانه‌های رسمی سوری نیز این حملات را تأیید کردند.

مقامات منقلی نظام کە مدعی نابودی اسراییل ھستند، باز هم برای بیش از دویست حمله اسراییل به مواضع یاران قاسم سلیمانی سردار کودک کُش سپاه، سکوت اختیار کردەاند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy