قطع تلفن‌های زندان قرچک و زندان فشافویه

60
قطع تلفن‌های زندان قرچک و زندان فشافویه
قطع تلفن‌های زندان قرچک و زندان فشافویه

به دنبال اعتراض زندانیان قرچک و برخورد ماموران گارد با آنها، گفته می‌شود که تلفن‌های این زندان و زندان فشافویه قطع شده و نزدیکان زندانیان خبری از آنها ندارند.

علیرضا روشن، مدیر مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “از ظهر جمعه تمام تلفن‌ها قطع شده.”

آقای روشن گفت: “هیچ اطلاعی از زندانیان قرچک و فشافویه نداریم.”

شماری از دراویش زن در زندان قرچک نگهداری می‌شوند.

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران، بروز ناآرامی در زندان قرچک را تایید کرده است.

به گفته علیرضا روشن نزدیکان زندانیانی که به زندان قرچک مراجعه کرده‌اند پاسخ روشنی درباره وضعیت زندانیان نگرفته‌اند، اما صدای ناآرامی از بیرون شنیده می‌شده است.

گزارش‌هایی که بی‌بی‌سی مستقلا قادر به تایید آنها نیست حاکی از شلیک گاز اشک آور، تیر هوایی و کتک زدن زندانیان با باتوم است، که به دنبال آن عده‌ای از زندانیان مجروح و به بهداری منتقل شده‌اند.

کانال تلگرامی مجذوبان نور نوشته است که آتش‌سوزی پس از آن آغاز شد که زندانیان برای خنثی کردن گاز اشک آور پتوهایشان را آتش زدند.

رسانه‌های رسمی در ایران در روزهای اخیر از “عفو گسترده” به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب ایران خبر داده‌اند.

شماری از فعالان حقوق بشری و خبرنگاران در ایران با اشاره به شرایط بد زندان قرچک می‌گویند اعتراض زندانیان دلایل دیگری هم داشته است.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy